Triển khai chương trình công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc

1006

Ngày 14-01-2021, Ban Chỉ đạo chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, AIDS, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh (Ban Chỉ đạo 138 tỉnh) tổ chức hội nghị triển khai chương trình công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) năm 2021. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan. Đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự và chủ trì hội nghị.

Hội nghị triển khai chương trình công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2021
Các đại biểu tham dự hội nghị

Năm 2020, toàn tỉnh tổ chức 698 hội nghị/116.869 lượt người tham gia ở các khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường nhằm thông báo các phương thức, thủ đoạn phạm tội và hướng dẫn nhân dân các biện pháp phòng ngừa xã hội; vận động nhân dân đảm bảo trật tự an toàn giao thông; thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo kết hợp với ký cam kết về đảm bảo an ninh trật tự. Trong năm, người dân trên địa bàn tỉnh đã giao nộp 23 súng quân dụng, 276 súng tự chế, 650 viên đạn quân dụng, gần 30kg thuốc nổ, 185 hộp pháo…

Đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Cờ thi đua cho 3 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2020.
Đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2020.
Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chí Đại tá Trần Quang Hiếu, Phó giám đốc Công an tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân.
Đồng chí Đại tá Trần Quang Hiếu, Phó giám đốc Công an tỉnh trao Giấy khen cho các tập thể và cá nhân.
Đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND phát biểu kết luận tại hội nghị

Hiện, toàn tỉnh có 94 mô hình trong phong trào TDBVANTQ, trong đó có 16 mô hình được xây dựng mới trong năm 2020, đó là: “ Khu dân cư không có thanh niên mắc tệ nạn xã hội” (xã Vạn Ninh, Quảng Ninh); “Thôn nói không với pháo” (xã Quảng Văn, TX. Ba Đồn); “Đội xe du lịch an toàn” (TP. Đồng Hới); “Câu lạc bộ thanh niên xung kích bảo đảm trật tự an toàn giao thông” (Trường THPT Lương Thế Vinh, TX. Ba Đồn)… UBND các cấp cũng đã công nhận 1.069/1.144 khu dân cư; 113/128 xã, 14/15 phường, 7/8 thị trấn; 289/304 cơ quan, doanh nghiệp; năm học 2019-2020, có 561/577 nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”; chuyển hóa 9 địa bàn phức tạp về trật tự, an toàn xã hội…

Năm 2021, chương trình công tác xây dựng phong trào TDBVANTQ  sẽ tập trung thực hiện các nội dung như: Triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác xây dựng phong trào TDBVANTQ; nâng cao công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào TDBVANTQ, tổ chức ngày hội TDBVANTQ; đổi mới hình thức, biện pháp xây dựng phong trào phù hợp với từng tuyến, lĩnh vực, vùng miền, địa bàn dân cư; tăng cường công tác phối hợp với Mặt trận, các ban, ngành, đoàn thể trong xây dựng phong trào và công tác dân vận của lực lượng Công an…

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt và chỉ đạo thực hiện Kết luận số 44-KL/TW ngày 22-1-2019 của Ban Bí thư về việc đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 1-12-2011 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân vào công tác bảo vệ an ninh trật tự, thực hiện tốt kế hoạch bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp; đánh giá, nhận xét về chất lượng, hiệu quả hoạt động của các mô hình TDBVANTQ ở các địa bàn, lĩnh vực; quan tâm đầu tư cho các hoạt động của lực lượng Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã; thực hiện đúng quy định của UBND tỉnh về việc lấy tiêu chí “An toàn về an ninh trật tự” là một tiêu chuẩn trong xem xét thi đua hàng năm đối với tập thể…

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen cho 8 tập thể; Chủ tịch UBND tỉnh tặng cờ thi đua cho 3 tập thể, bằng khen cho 9 cá nhân và tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2020, đồng thời nhiều tập thể, cá nhân đã được Công an tỉnh khen thưởng.

Việt Hùng