Triển khai “Chương trình khai báo, tiếp nhận và quản lý thông tin tạm trú của người nước ngoài trên nền internet”

204

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác cái cách hành chính, tạo điều kiện hơn nữa cho các tổ chức, cá nhân, công dân Việt Nam, người nước ngoài và các chủ cơ sở kinh doanh lưu trú thực hiện việc khai báo người nước ngoài (NNN) tạm trú theo đúng quy định của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của NNN tại Việt Nam và nâng cao hiệu quả công tác quản lý người nước ngoài trên địa bàn toàn tỉnh; Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp Cục Quản lý xuất nhập cảnh- Bộ Công an triển khai “Chương trình khai báo, tiếp nhận và quản lý thông tin tạm trú của người nước ngoài trên nền internet” với Trang thông tin điện tử là https://quangbinh.xuatnhapcanh.gov.vn/ rộng rãi trên địa bàn toàn tỉnh.

Trang thông tin điện tử khai báo tạm trú cho người nước ngoài

Theo điều 33 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, các cơ sở lưu trú du lịch là khách sạn bắt buộc phải thực hiện khai báo tạm trú cho người nước ngoài qua trang thông tin điện tử khai báo tạm trú cho người nước ngoài. Đồng thời, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài, cơ sở lưu trú và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện khai báo, tiếp nhận thông tin tạm trú của NNN tại Việt Nam, Bộ Công an ban hành Thông tư số 53/2016/TT-BCA, ngày 28 tháng 12 năm 2016 quy định cách thức thực hiện khai báo, tiếp nhận thông tin tạm trú của người nước ngoài tại Việt Nam (tải về) trong đó có lưu ý việc khai báo tạm trú cho người nước ngoài qua Trang thông tin điện tử phải thực hiện ngay khi người nước ngoài đến đăng ký tạm trú.

Tính năng nổi bật của Trang thông tin điện tử khai báo tạm trú cho người nước ngoài là mọi cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đều có thể tự đăng ký và tạo tài khoản cho cơ sở lưu trú với quy trình rất đơn giản để thực hiện việc khai báo tạm trú cho người nước ngoài. Qua đó, kể từ ngày 28/04/2017 “Chương trình khai báo, tiếp nhận và quản lý thông tin tạm trú của người nước ngoài trên nên internet” chính thức được sử dụng rộng rãi trên toàn tỉnh, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Bình khuyến khích toàn bộ các cơ sở lưu trú thực hiện việc đăng ký, khai báo thông tin người nước ngoài tạm trú qua Trang thông tin điện tử khai báo tạm trú cho người nước ngoài (https://quangbinh.xuatnhapcanh.gov.vn/).

Việc triển khai “Chương trình khai báo, tiếp nhận và quản lý thông tin tạm trú của người nước ngoài trên nền Internet” là một bước đột phá mới trong việc áp dụng công nghệ thông tin vào cải cách thủ tục hành chính của lực lượng Xuất nhập cảnh nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý NNN trên địa bàn tỉnh, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh lưu trú thực hiện việc khai báo tạm trú cho NNN, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

Phòng QLXNC