Triển khai đảm bảo ANTT quá trình thực hiện dự án cụm Trang trại Điện gió B&T

1159

Đại tá Nguyễn Tiến Nam – UVTVTU, Giám đốc Công an tỉnh vừa tiến hành kiểm tra thực địa và triển khai phương án đảm bảo ANTT tại dự án Cụm trang trại điện gió B&T. Dự kiến dự án sẽ triển khai khởi công nhằm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Bình tại văn bản số 3022/UBND-KT, ngày 25/8/2020 về việc triển khai một số biện pháp nhằm triển khai Dự án Trang trại Điện gió B&T, ngày 3-9 vừa qua, Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với Công ty Cổ phần Điện gió B&T tổ chức hội nghị triển khai phương án đảm bảo ANTT trong quá trình thực hiện Dự án Cụm Trang trại Điện gió B&T.

Tại hội nghị này, Đại tá Nguyễn Tiến Nam – UVTVTU, Giám đốc Công an tỉnh, yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương có liên quan triển khai đồng bộ các biện pháp công tác nhằm chủ động nắm tình hình, đảm bảo ANTT tại các địa bàn triển khai dự án. Trong đó tập trung vào việc tham mưu chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án. Phối hợp với chính quyền địa phương, chủ đầu tư, các đơn vị thực hiện dự án tuyên truyền, vận động để người dân sinh sống tại các địa bàn triển khai dự án đồng thuận, ủng hộ tạo điều kiện thuận lợi để dự án hoàn thành đúng tiến độ.

Đoàn công tác của Công an tỉnh kiểm tra thực địa dự án Cụm trang trại điện gió B&T.

Ngay sau hội nghị, đoàn công tác của Công an tỉnh do Đại tá Nguyễn Tiến Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác đảm bảo ANTT tại khu vực triển khai thi công dự án. Thực địa tại hiện trường, Đại tá Nguyễn Tiến Nam đánh giá cao sự phối hợp của các lực lượng trong công tác đảm bảo ANTT trong thời gian qua. Tuy nhiên, do đặc thù dự án triển khai trên phạm vi rộng, trải dài trên 08 xã của huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy nên đồng chí Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu chủ đầu tư phải tuân thủ các quy định của pháp luật, quá trình triển khai dự án cần chú ý thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương, tạo sự đồng thuận của người dân và chính quyền tại khu vực triển khai dự án; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an tại địa phương để thực hiện tốt công tác đảm bảo ANTT. Công an các đơn vị địa phương cần nắm chắc tình hình, chủ động có kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự để phục vụ việc triển khai thi công dự án đảm bảo an toàn góp phần thúc đẩy dự án hoàn thành đảm bảo chất lượng và tiến độ đề ra.

Đại tá Nguyễn Tiến Nam – UVTVTU, Giám đốc Công an tỉnh thực địa kiểm tra công tác đảm bảo ANTT tại dự án Cụm trang trại điện gió B&T.

Được biết, dự án Cụm Trang trại Điện gió B&T là dự án đầu tư nước ngoài có quy mô lớn trên lĩnh vực năng lượng tái tạo, việc triển khai các Dự án Trang trại Điện gió BT1 và BT2 thuộc Cụm Trang trại Điện gió B&T nhằm thực hiện Quy hoạch phát triển Điện lực Quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến năm 2030. Quá trình đầu tư xây dựng các Dự án có nhiều ý nghĩa quan trọng nhằm hiện thực hóa các chủ trương, chính sách thu hút đầu tư của tỉnh Quảng Bình, quá trình vận hành khai thác dự án không chỉ có ý nghĩa đối với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương mà còn có vai trò, to lớn trong chiến lược đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia.

Hiện nay, nhà đầu tư đang tích cực hoàn thiện các thủ tục pháp lý, đảm bảo khởi công xây dựng đúng thời gian dự kiến (20/9/2020) nhằm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Xác định được tầm quan trọng và ý nghĩa của dự án, thời gian qua Công an tỉnh Quảng Bình đã triển khai nhiều mặt công tác đảm bảo ANTT, an ninh kinh tế nhằm góp phần tạo điều kiện để chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án theo đúng tiến độ, như: thường xuyên phối hợp với chủ đầu tư để nắm tình hình liên quan quá trình chuẩn bị đầu tư; tham mưu chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục pháp lý của dự án; thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của pháp luật trong quá trình chuẩn bị đầu tư, đặc biệt là việc thực hiện lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án, thực hiện các quy trình, thủ tục để chuyển đổi mục đích sử dụng đất; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án.

Thanh Huy – Trần Tuấn