Triển khai Dự án sản xuất, cấp, quản lý CCCD và sơ kết 6 tháng thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

307

Ngày 9/9/2020, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến về triển khai Dự án sản xuất, cấp, quản lý CCCD và sơ kết 6 tháng thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc – Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Quảng Bình dự và chỉ đạo có đồng chí Đại tá Nguyễn Tiến Nam – UVTVTU, Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Đại tá Trần Quang Hiếu – Phó Giám đốc Công an tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo, chỉ huy công an các đơn vị, địa phương.

Tại điểm cầu Quảng Bình dự và chỉ đạo có đồng chí Đại tá Nguyễn Tiến Nam – UVTVTU, Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Đại tá Trần Quang Hiếu – Phó Giám đốc Công an tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo, chỉ huy công an các đơn vị, địa phương

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Bộ đã công bố Quyết định số 1368/QĐ-TTg, ngày 3/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án sản xuất, cấp, quản lý CCCD. Với mục tiêu xây dựng Cơ sở dữ liệu CCCD thống nhất trên toàn quốc, thực hiện thu nhận và quản lý dữ liệu đăng ký CCCD tự động trên cơ sở hạ tầng Công nghệ thông tin giúp lưu trữ, truy xuất, chia sẻ, tìm kiếm thông tin một cách nhanh chóng và tiện lợi nhất; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về CCCD, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân trong khi thực hiện thủ tục hành chính và các giao dịch dân sự; hướng tới xây dựng Chính phủ điện tử, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế – xã hội của cả nước, góp phần phục vụ hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc – Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo và kết luận tại Hội nghị

Thời gian qua, Công an các đơn vị, địa phương đã triển khai, thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ được giao phục vụ triển khai thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và xây dựng Dự án Sản xuất, cấp, quản lý CCCD; quá trình triển khai thực hiện đã đạt được những kết quả quan trọng, đáp ứng yêu cầu, tiến độ đề ra.

Hội nghị cũng đã lắng nghe Công an các đơn vị, địa phương trình bày một số tham luận, chia sẻ một số khó trong quá trình triển khai thực hiện như việc một số máy móc, thiết bị có tính đặc thù, độc quyền dẫn tới khó khăn trong việc bảo trì, sửa chữa, thay thế và kinh phí đảm bảo hệ thống rất tốn kém, dẫn tới hiệu quả chưa cao. Hay như theo phê duyệt, Dự án được triển khai trên phạm vi toàn quốc, tuy nhiên thì kết quả mới được triển khai được Trung tâm chính tại Trung ương và 16 Công an tỉnh, thành phố…

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc biểu dương những kết quả mà Công an các đơn vị, địa phương đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị tập trung nhân lực, vật lực thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn để tiến hành các công việc đáp ứng yêu cầu đề ra, theo lộ trình đã được phê duyệt, đảm bảo tốt về cơ sở hạ tầng và an ninh, an toàn thông tin cho thiết bị dự án.

Việt Hùng – Lan Phương