Triển khai mô hình “Thôn an toàn” tại xã Quảng Hải, Thị xã Ba Đồn

81

Với mục đích nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, Chính quyền từ Thị xã đến cơ sở trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; vừa qua, tại xã Quảng Hải, UBND Thị xã Ba Đồn phối hợp với Công an thị xã triển khai mô hình “Thôn an toàn”. Đến dự có các đồng chí đại diện các đơn vị liên quan, Ban chỉ đạo 138 UBND thị xã và Công an TX.

Những năm qua, công tác xây dựng, củng cố và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn có những chuyển biến tích cực. Phát huy vai trò nòng cốt của Ban Công an, Chỉ huy quân sự xã và các ban, ngành đoàn thể trong việc thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, tình hình an ninh, trật tự ở địa bàn được giữ ổn định. Nhiều mô hình mới được xây dựng và gặt hái kết quả đáng ghi nhận như mô hình “Thôn không có tội phạm”, “Tổ tự quản”, mô hình “Xã không có tệ nạn ma túy”. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả từ các mô hình trên, tình hình ANTT trên địa bàn trong thời gian gần đây vẫn còn nhiều phức tạp, ý thức trách nhiệm của một số người dân còn hạn chế.
Xây dựng mô hình “Thôn an toàn”giúp cho quần chúng nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa, phát hiện đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, từng bước xã hội hóa công tác đảm bảo ANTT theo hướng “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải”. Với tiêu chí không để xảy ra các hoạt động chống Đảng, chống chính quyền, phá hoại khối đại đoàn kết, chia rẻ mối quan hệ lương giáo, lợi dụng kích động quần chúng nhân dân, xuyên tạc sự thật, về các vấn đề về an ninh chính trị và TTATXH.
Hội nghị đã được thông qua báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn xã Quảng Hải thời gian qua. Nhiều ý kiến tham luận về xây dựng mô hình của các thôn, ban, ngành, đoàn thể trong xã và đại diện Hội đồng mục vụ họ giáo Yên Thuận để xây dựng mô hình ngày càng hiệu quả.
Với khẩu hiệu hành động “Toàn dân tích cực tham gia xây dựng tổ dân phố, thôn bản an toàn về ANTT”, phương châm hướng về cơ sở, giữ yên địa bàn, bảo vệ an toàn về người , tài sản. Thông qua mô hình này nhằm huy động cả hệ thống chính trị từ cơ sở thống nhất, đồng lòng nâng cao hiệu quả phối hợp trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc giữa lực lượng Công an xã với mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị, xã hội.

 

Đại diện các bên liên quan ký cam kết xây dựng mô hình “Thôn an toàn”

Cũng tại hội nghị, đại diện các thôn trong xã, chính quyền, hội đồng mục vụ đã ký bản cam kết thực hiện xây dựng mô hình “Thôn an toàn” với các nội dung như: Nghiêm chỉnh chấp hành tốt các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, và tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn xã; Xây dựng chi bộ, thôn, đoàn thể vững mạnh, tổ chức quần chúng nhân dân tham gia giữ gìn ANTT hoạt động có hiệu quả; Phát huy tinh thần cảnh giác trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, vận động nhân dân thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; Xây dựng, củng cố, bổ sung hương ước của thôn và vận động mọi người tự giác thực hiện; Tích cực phát triển kinh tế hộ gia đình, giúp nhau giảm nghèo, hoàn thành nghĩa vụ đóng góp với nhà nước, đoàn kết, phấn đấu xây dựng thôn, gia đình an toàn…Hy vọng mô hình “Thôn an toàn” sẽ được nhân rộng trên nhiều địa bàn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

Thùy Trang