Triển khai Quyết định của BTVTU ban hành Quy chế phối hợp về công tác kiểm tra giám sát

347

Ngày 10/3/2022, Đảng ủy Công an tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an tỉnh với các huyện, thành, thị ủy; tổng kết Quy chế phối hợp nhiệm kỳ 2015-2020 trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Hải Châu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trương An Ninh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Ba Đồn; đại diện UBKT Tỉnh ủy; lãnh đạo huyện ủy, thành ủy và UBKT các huyện, thành, thị ủy. Về phía Công an tỉnh có Đại tá Nguyễn Tiến Hoàng Anh – Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Công an tỉnh, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công an tỉnh; Thường trực UBKT Đảng ủy Công an tỉnh và chỉ huy Công an các huyện, thành phố, thị xã.

Triển khai Quyết định của BTVTU ban hành Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an tỉnh với cấp ủy huyện trong công tác kiểm tra giám sát.

Trước đó, vào ngày 22/02/2022, Tỉnh ủy Quảng Bình đã ban hành Quyết định số 560-QĐ/TU về Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an tỉnh với các huyện ủy,thành ủy, thị ủy thuộc Tỉnh ủy trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng đối với tổ chức đảng, đảng viên thuộc đảng bộ Công an huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh.

Theo đó, nội dung quy chế phối hợp gồm 3 chương, 8 điều, trong đó quy định cụ thể về các nội dung, trách nhiệm và phương pháp phối hợp giữa Đảng ủy Công an tỉnh với huyện, thành ủy, thị ủy thuộc Tỉnh ủy trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng đối với tổ chức đảng, đảng viên thuộc đảng bộ Công an huyện, thành phố, thị xã. Đồng thời, đây là cơ sở rất quan trọng để Đảng ủy Công an tỉnh và các huyện ủy, thành ủy, thị ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả và ngày càng nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng đối với tổ chức đảng và đảng viên thuộc đảng bộ Công an cấp huyện.

Đại tá Nguyễn Tiến Hoàng Anh – Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Công an tỉnh, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, UBKT đảng ủy Công an tỉnh cũng đã báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế phối hợp nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó, qua thực hiện quy chế phối hợp đã tạo được mối quan hệ gắn bó giữa UBKT Đảng ủy Công an tỉnh với UBKT cấp ủy huyện; giúp cho UBKT Đảng ủy Công an tỉnh và UBKT cấp ủy cấp huyện kịp thời nắm bắt thông tin và tình hình tổ chức đảng và đảng viên ở đảng bộ Công an cấp huyện để kịp thời tham mưu cấp ủy đề ra các chủ trương, biện pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng trong lực lượng CAND. Mặc khác, giúp cấp ủy, UBKT đảng ủy Công an các đơn vị, địa phương ngày càng nâng cao nhận thức, trách nhiệm về công tác kiểm tra, giám sát; từ đó tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của điều lệ Đảng, góp phần xây dựng Đảng, XDLL CAND trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo ANCT và TTATXH.

Đồng chí Trần Hải Châu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Hải Châu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu BTV Đảng ủy Công an tỉnh và Thường vụ các huyện ủy, thành ủy, thị ủy trực thuộc Tỉnh ủy luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nghị quyết, quy định, chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh; chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời dự báo sớm về vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên và sớm phát hiện, nhắc nhở, phòng ngừa sai phạm từ sớm; với các nội dung Quy chế đã phối hợp các đơn vị phối hợp cần xác định rõ vai trò chủ trì, phối hợp trong quá trình thực hiện; cần quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng và cũng cố, kiện toàn, xây dựng tổ chức bộ máy cũng như đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp…v.v..

Đại tá Nguyễn Tiến Hoàng Anh – Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Công an tỉnh, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công an tỉnh trao quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân.

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Công an tỉnh đã trao các quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc giữa Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh với UBKT các huyện ủy, thị ủy, thành ủy trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng nhiệm kỳ 2015-2020.

Trần Tuấn