Triển khai “Số hóa hồ sơ cán bộ giai đoạn 2”,

618

Trong bối cảnh bùng nổ về cách mạng khoa học – kỹ thuật hiện nay, số hóa hồ sơ cán bộ CAND là yêu cầu cấp thiết, đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ công tác tổ chức, cán bộ, góp phần xây dựng lực lượng Công an Quảng Bình cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Tổ chức quán triệt các quy định của Bộ Công an và hướng dẫn số hóa hồ sơ cán bộ trong CAND.

Thực hiện các Kế hoạch của Bộ Công an, Công an tỉnh về việc số hóa hồ sơ cán bộ Công an nhân dân giai đoạn 2, chuyển dữ liệu có sẵn trên giấy sang dữ liệu văn bản điện tử; Chi đoàn, Hội phụ nữ PX01 đã mạnh dạn đăng ký triển khai phần việc thanh niên, phụ nữ năm 2021 công trình “Số hóa hồ sơ cán bộ giai đoạn 2”, phát huy tinh thần xung kích của đoàn viên, hội viên phòng PX01 trong thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Quản lý, khai thác, sắp xếp hồ sơ cán bộ Công an tỉnh

Số hóa hồ sơ cán bộ nhằm đảm bảo công tác lưu trữ, phục vụ nghiên cứu, khai thác thông tin cán bộ lưu trữ trên hệ thống điện tử nhanh gọn, hiệu quả, giảm thiểu tiếp xúc trực tiếp với hồ sơ cán bộ đảm bảo sức khỏe của cán bộ quản lý hồ sơ, đáp ứng yêu cầu đảm bảo an ninh, an toàn hồ sơ cán bộ. Việc nghiên cứu hồ sơ cán bộ được số hóa sẽ tránh các rủi ro có thể xảy ra như thất lạc tài liệu có trong hồ sơ, bị hủy hoại do thiên tai, hỏa hoạn hoặc có thể bị hư hỏng do thời gian… Dự kiến trong hết quý IV/2021 sẽ hoàn thành công tác số hóa toàn bộ hồ sơ cán bộ Công an tỉnh Quảng Bình.

Triển khai thực hiện số hóa hồ sơ cán bộ Công an tỉnh
.

 PX01