Triển khai thực hiện quy định trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và trang phục chữa cháy trên địa bàn tỉnh

209
Ngày 11/4/2017, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 590/KH-UBND về việc triển khai thực hiện quy định trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và trang phục chữa cháy của lực lượng dân phòng, PCCC cơ sở và chuyên ngành trên địa bàn tỉnh.
 
Ảnh minh họa.

 

Theo đó, các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và địa phương trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc quy định về trang bị phương tiện PCCC và trang phục cho lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở, chuyên ngành theo quy định của Bộ Công an; tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nhằm nâng cao trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp xã, người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong việc bảo đảm nguồn kinh phí, trang bị phương tiện PCCC, trang phục chữa cháy cho lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở, chuyên ngành. Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức tập huấn, quán triệt và hướng dẫn thực hiện nội dung của Thông tư số 56/2014/TT-BCA ngày 12/11/2014 quy định về trang bị phương tiện PCCC cho lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng PCCC chuyên ngành và Thông tư số 48/2015/TT-BCA ngày 06/10/2015 quy định về trang phục chữa cháy của lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở, chuyên ngành, đồng thời hướng dẫn, kiến nghị người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trang bị phương tiện PCCC và trang phục chữa cháy cho lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở, chuyên ngành phù hợp với tính chất, quy mô, điều kiện cơ sở.

Ngoài ra, các sở, ngành và địa phương rà soát, lập danh sách các Đội Dân phòng, Đội PCCC cơ sở, Đội PCCC chuyên ngành chưa thực hiện theo quy định về trang bị phương tiện, trang phục PCCC; tổ chức kiểm tra việc trang bị, quản lý, sử dụng trang phục chữa cháy và phương tiện PCCC của lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở, chuyên ngành; xử lý nghiêm cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở vi phạm quy định về trang bị phương tiện PCCC và trang phục chữa cháy cho lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở, chuyên ngành…

(Quang Binh Portal)