Triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

Ngày 12/11/2018, UBND tỉnh đã có Quyết định số 3990/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2018 của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch nhằm tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức, công dân tham gia giám sát việc thực hiện nhiệm vụ CCHC, công tác quản lý, chỉ đạo của cơ quan quản lý Nhà nước và chất lượng thực thi công vụ của cán bộ, công chức; đồng thời công bố Chỉ số CCHC năm 2018 các cấp, làm cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, năng lực lãnh đạo, điều hành và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính – một trong những tiêu chí đánh giá, bình xét Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng hàng năm cho tập thể, cá nhân theo Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh. Trên cơ sở kết quả đánh giá, phân loại Chỉ số CCHC, xác định được những mặt còn hạn chế, đề ra giải pháp khắc phục, góp phần nâng cao hiệu quả công tác CCHC trong thời gian tiếp theo.

Theo đó, Sở Nội vụ chủ trì việc triển khai xác định, công bố Chỉ số CCHC năm 2018 đối với cấp sở và cấp huyện; UBND cấp huyện chủ trì việc triển khai xác định, công bố Chỉ số CCHC năm 2018 đối với cấp xã. Nội dung triển khai việc đánh giá gồm: Tổ chức tự đánh giá, xác định Chỉ số; điều tra xã hội học; tổ chức thẩm định, đánh giá kết quả tự chấm điểm của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Cụ thể, đối với nội dung tổ chức tự đánh giá, xác định Chỉ số, các cơ quan cấp sở, cấp huyện, cấp xã tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC theo lĩnh vực tương ứng với tiêu chí, tiêu chí thành phần được quy định trong bộ Chỉ số CCHC của từng cấp, ban hành kèm theo Quyết định số 3492/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình”; mỗi tiêu chí, tiêu chí thành phần được chấm điểm đều phải có tài liệu kiểm chứng kèm theo. Đối với những tiêu chí, tiêu chí thành phần không có tài liệu kiểm chứng hoặc tài liệu kiểm chứng chưa thể hiện hết nội dung đánh giá, chấm điểm thì đơn vị phải có giải thích cụ thể về mức điểm tự chấm. Sau khi hoàn thành tự chấm điểm, các cơ quan gửi báo cáo kết quả về cơ quan chủ trì thực hiện.

Về nội dung điều tra xã hội học, các sở, ngành, địa phương tổ chức điều tra theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần tại Quyết định số 3492/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của UBND tỉnh; sử dụng mẫu phiếu điều tra xã hội học, đối tượng điều tra trả lời bằng cách điền thông tin vào mẫu phiếu. Sau khi lấy ý kiến điều tra, các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi phiếu về cơ quan chủ trì để tập hợp. Riêng nội dung tổ chức thẩm định, đánh giá kết quả tự chấm điểm của cơ quan, đơn vị, địa phương, Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các Sở Tư pháp, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ thẩm định, thống nhất tham mưu UBND tỉnh công bố Chỉ số CCHC năm 2018 của sở, ban, ngành, UBND cấp huyện. UBND cấp huyện thành lập Hội đồng thẩm định gồm phòng, ban chuyên môn có liên quan; tổ chức thẩm định, đánh giá kết quả tự chấm điểm công tác CCHC của UBND cấp xã; tham mưu UBND huyện công bố Chỉ số CCHC năm 2018 của UBND cấp xã thuộc quyền quản lý. Thời gian hoàn thành công tác thẩm định, xếp hạng, công bố chỉ số CCHC các cấp trước ngày 30/01/2019.

Theo QuangBinh Portal

6 ĐIỀU BÁC HỒ DẠY CAND

Đối với tự mình, phải

cần, kiệm, liêm, chính

Đối với đồng sự, phải

thân ái giúp đỡ

Đối với Chính phủ, phải

tuyệt đối trung thành

Đối với nhân dân, phải

kính trọng lễ phép

Đối với công việc, phải

tận tụy

Đối với địch, phải

cương quyết khôn khéo

Tin tiêu điểm

Phụ nữ Công an tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá giữa nhiệm kỳ

Phụ nữ Công an tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá giữa nhiệm kỳ

Sáng ngày 23-5-2019, Hội Phụ nữ Công an tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp và sơ kết 2 năm thực hiện phong trào thi đua “ Phụ nữ CAND học tập và làm theo Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Phòng cháy chữa cháy rừng mùa nắng nóng: Nhiệm vụ cấp bách

Phòng cháy chữa cháy rừng mùa nắng nóng: Nhiệm vụ cấp bách

Công an TP. Đồng Hới làm rõ đối tượng trộm cắp tài sản nhà dân

Công an TP. Đồng Hới làm rõ đối tượng trộm cắp tài sản nhà dân

Hội thảo phòng chống di cư trái phép từ Việt Nam sang Ô-xtrây-li-a bằng tàu thuyền

Hội thảo phòng chống di cư trái phép từ Việt Nam sang Ô-xtrây-li-a bằng tàu thuyền

Quảng Bình: Xử phạt cơ sở kinh doanh Karaoke hơn 30 triệu đồng vì để khách dùng ma túy bay, lắc

Quảng Bình: Xử phạt cơ sở kinh doanh Karaoke hơn 30 triệu đồng vì để khách dùng ma túy bay, lắc

CSGT Quảng Bình  bắt xe khách chở nội tạng động vật, lâm sản phụ và 1 số cá thể rắn

CSGT Quảng Bình  bắt xe khách chở nội tạng động vật, lâm sản phụ và 1 số cá thể rắn

Tuyên truyền đấu tranh, phòng chống tội phạm tại địa bàn cơ sở ở Thị xã Ba Đồn

Tuyên truyền đấu tranh, phòng chống tội phạm tại địa bàn cơ sở ở Thị xã Ba Đồn

30 người bị mất hơn 7 tỷ vì “nhờ xin việc”!

30 người bị mất hơn 7 tỷ vì “nhờ xin việc”!

Công an tỉnh Quảng Bình phát động đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và phong trào thi đua “Cán bộ, công viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”

Công an tỉnh Quảng Bình phát động đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và phong trào thi đua “Cán bộ, công viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”

Công an Quảng Bình tập huấn PCCC và CHCN cho cán bộ chiến sỹ trong toàn lực lượng

Công an Quảng Bình tập huấn PCCC và CHCN cho cán bộ chiến sỹ trong toàn lực lượng