Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Bình chính thức đi vào hoạt động

967

Chiều ngày 17/01/2018, UBND tỉnh tổ chức lễ khai trương Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Bình.

 

Các đại biểu cắt băng khai trương, chính thức đưa Trung tâm Hành chính công đi vào hoạt động.

 

Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Bình (Trung tâm) được thành lập theo Quyết định số 3065/QĐ-UBND ngày 31/8/2017 của UBND tỉnh. Đây là cơ quan trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh, có tư cách pháp nhân, con dấu riêng để thực hiện nhiệm vụ, trụ sở đặt tại số 09, đường Quang Trung, thành phố Đồng Hới. Trung tâm là đầu mối tập trung để cơ quan chuyên môn, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh tiếp nhận và phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính. Việc đưa Trung tâm Hành chính công tỉnh vào hoạt động là giải pháp quan trọng, hiệu quả để đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan Nhà nước; đồng thời tăng cường tính liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm nhanh chóng, công khai, minh bạch, không có khâu trung gian, giảm chi phí thực hiện. Từ đó, góp phần cải thiện chất lượng công vụ, xây dựng chính quyền đồng hành, phục vụ hướng tới sự hài lòng của doanh nghiệp và người dân; thu hút đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Hiện có 12 cơ quan, đơn vị chuyên môn thuộc UBND tỉnh và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đang thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, được bố trí tại 20 quầy giao dịch với tổng số 1.021/1.467 thủ tục hành chính. Với phương châm “lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ”, mọi hoạt động của công chức, viên chức tại Trung tâm đều được kiểm tra, giám sát chặt chẽ, thường xuyên qua hệ thống camera tự động. Những phản ánh, vấn đề phát sinh trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính sẽ được xử lý kịp thời, tạo lập môi trường làm việc thống nhất, thuận tiện, văn minh, hiện đại, công khai cho người dân, doanh nghiệp và lãnh đạo để chỉ đạo xử lý đảm bảo quy định.

Phát biểu tại lễ khai trương, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, tỉnh về hoạt động của bộ phận một cửa, một cửa liên thông, đặc biệt là của Trung tâm Hành chính công tỉnh; chủ động phối hợp chặt chẽ với Trung tâm tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính; chủ động rà soát và xây dựng quy trình tiếp tục cập nhật, tham mưu đưa thủ tục hành chính giải quyết tại Trung tâm đạt hiệu quả cao. Bên cạnh đó, đồng chí yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, cơ chế ưu đãi cho cán bộ, nhân viên tại Trung tâm, tạo điều kiện cho họ hoàn thành tốt nhiệm vụ; đồng thời chủ động kiểm tra, giám sát và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về kết quả giải quyết thủ tục hành chính của ngành; các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tăng cường tuyên truyền, thông báo rộng rãi đến người dân và doanh nghiệp hoạt động Trung tâm, công khai quy trình giải quyết thủ tục hành chính để người dân biết, thực hiện. Cùng với đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu cán bộ, nhân viên tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật, quy chế tổ chức, hoạt động của Trung tâm; không ngừng rèn luyện kỹ năng giao tiếp, giải quyết công việc…

Theo CTTĐT tỉnh Quảng Bình