Từ ngày 01 – 30/6/2017: Triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2017

33

Đó là thông tin tại Công văn số 76/BCĐ ngày 30/5/2017 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh về việc triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2017.

Ảnh minh họa.

Theo đó, các cấp, các ngành và địa phương đẩy mạnh công tác phổ biến sâu rộng chủ trương, chính sách về phòng, chống ma túy; cổ vũ động viên các điển hình cai nghiện thành công, mô hình hỗ trợ cai nghiện có hiệu quả tại cộng đồng; đổi mới phương pháp tuyên truyền theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng nhóm đối tượng, đặc điểm từng địa phương. Các ngành, lực lượng chức năng tăng cường nắm tình hình, tấn công trấn áp tội phạm ma túy, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả ma túy thẩm lậu vào địa bàn qua tuyến biên giới, cửa khẩu; rà soát, nắm chắc tình hình, xây dựng phương án triệt xóa các điểm, tụ điểm mua bán, tổ chức sử dụng trái phép ma túy; điều tra, xử lý hành vi sản xuất, tàng trữ, vận chuyển ma túy trái phép trên địa bàn. Đặc biệt, các lực lượng chức năng tập trung điều tra, phát hiện, triệt xóa đường dây, ổ nhóm, tụ điểm phức tạp về ma túy; kiểm tra, kiểm soát cửa khẩu, cảng biển để ngăn chặn ma túy bên ngoài vào địa bàn; tập trung thực hiện biện pháp phòng ngừa, đấu tranh; mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy trong “Tháng hành động phòng, chống ma túy”.

Mặt khác, các ngành và địa phương đẩy mạnh công tác cai nghiện ma túy, chuyển đổi, đa dạng hóa, nâng cao chất lượng và hiệu quả các cơ sở điều trị nghiện ma túy, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội để giúp đỡ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đội công tác xã hội tình nguyện tại các xã, phường, thị trấn. Cùng với đó, các ngành, đơn vị liên quan tổ chức chọn đưa ra xét xử lưu động một số vụ án ma túy điểm để giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung, đồng thời tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống ma túy, thực hiện có hiệu quả “Tháng hành động phòng, chống ma túy”.

(Quang Binh Portal)