Từ ngày 01/03/2017: Môn học Giáo dục quốc phòng – an ninh trong trường trung học phổ thông là môn học chính khóa

121
Ngày 13/01/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 02/2017/TT-BGDĐT kèm theo Chương trình giáo dục quốc phòng – an ninh trong trường trung học phổ thông. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/03/2017 và thay thế Quyết định số 79/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/12/2007.
 
 

 

Ảnh minh họa.

 

 

Mục tiêu của Chương trình nhằm đưa môn học Giáo dục quốc phòng – an ninh trong trường trung học phổ thông là môn học chính khóa; giúp học sinh có những hiểu biết ban đầu về nền quốc phòng toàn dân, an ninh Nhân dân; truyền thống chống giặc ngoại xâm của dân tộc, lực lượng vũ trang Nhân dân và nghệ thuật quân sự Việt Nam; có kiến thức cơ bản, cần thiết về phòng thủ dân sự và kỹ năng quân sự; sẵn sàng tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự để bảo vệ Tổ quốc.Trên cơ sở nhận định môn học Giáo dục quốc phòng – an ninh trong trường THPT là môn học chính khóa, Bộ yêu cầu học sinh sau khi học xong chương trình giáo dục quốc phòng – an ninh hiểu được những nội dung chính về lịch sử, truyền thống của các lực lượng vũ trang Nhân dân, giáo dục quốc phòng – an ninh, những nội dung chính trong một số văn bản luật về quốc phòng – an ninh; quyền, chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia của Việt Nam, làm cơ sở nhận thức đúng về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, học sinh cần có kỹ năng tối thiểu về điều lệnh đội ngũ; kỹ thuật, chiến thuật bộ binh; biết sử dụng súng tiểu liên AK; vận dụng được các động tác chiến thuật từng người trong nội dung thực hành các kỹ năng quân sự, an ninh…

Thời lượng chương trình giáo dục quốc phòng – an ninh cho cả cấp học là 105 tiết, trong đó lớp 10, lớp 11 và lớp 12 đều có 35 tiết, mỗi tiết 45 phút.

Tiêu Dao