Tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2022

1553

 

 

Giám đốc Công an tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2022.

Theo Kế hoạch, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng chức năng và Công an các huyện, thành phố, thị xã tăng cường tuyên truyền các quy định của Nhà nước về việc thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, trong đó tập trung tuyên truyền các quy định của Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015, Luật Công an nhân dân năm 2018 và Nghị định số 70/2019/NĐ-CP ngày 23/8/2019 của Chính phủ quy định việc thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Tập trung tuyên truyền về quyền lợi và trách nhiệm của công dân để người dân, đặc biệt là công dân trong độ tuổi nhập ngũ nâng cao nhận thức, tự nguyện đăng ký, vận động người thân đủ tiêu chuẩn đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Yêu cầu phòng Tổ chức cán bộ và Công an các huyện, thành phố, thị xã làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện việc tuyển chọn công dân theo đúng quy định, đảm bảo khách quan, dân chủ và công bằng; tuyển chọn những công dân đủ tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, sức khỏe, tiêu chuẩn về chính trị và trình độ học vấn.

Năm 2022, Công an tỉnh Quảng Bình dự kiến tuyển chọn 211 công dân (210 công dân nam và 1 công dân nữ).

Đối tượng được tuyển chọn là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Quảng Bình. Công dân được tuyển chọn phải đảm bảo về sức khỏe và các tiêu chuẩn chính trị; tốt nghiệp Trung học phổ thông trở lên; có độ tuổi từ đủ 18 đến hết 25 tuổi (đối với Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động: quy định độ tuổi của công dân nam là từ đủ 18 đến hết 22 tuổi).

Các hoạt động về nguồn, tri ân của chiến sỹ nghĩa vụ tại Trung tâm huấn luyện nghiệp vụ, Công an tỉnh Quảng Bình

Công dân có đủ tiêu chuẩn sẽ được xét duyệt hồ sơ tuyển chọn, khám sức khỏe và thẩm tra, xác minh lý lịch theo quy định. Hồ sơ tuyển chọn công dân tham gia Công an nhân dân bao gồm: Đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND; Tờ khai đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND (ban hành kèm theo Nghị định số 70/2019/NĐ-CP, ngày 23/8/2019 của Chính phủ) có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú, dán ảnh 4 x 6cm đóng dấu giáp lai.; Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự của Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thị xã, thành phố (bản chính); Bản thẩm tra lý lịch theo mẫu Bộ Công an (dán ảnh 4 x 6 đóng dấu giáp lai); Lệnh gọi khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND; Phiếu sức khỏe nghĩa vụ tham gia CAND (ban hành kèm theo Thông tư số 45/2019/TT-BCA, ngày 02/10/2019 của Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn sức khỏe và khám sức khỏe tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND) có kết quả khám lâm sàng, cận lâm sàng, kết luận sức khỏe đạt Loại 1 hoặc Loại 2 và có nội dung kết luận: “Đủ tiêu chuẩn sức khỏe để thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND” của cơ quan y tế có thẩm quyền”; Lệnh gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND của Trưởng Công an cấp huyện; Giấy khai sinh, học bạ, bằng tốt nghiệp THPT, sổ hộ khẩu, CMND/CCCD (phô tô công chứng) và các văn bằng, chứng chỉ khác (nếu có); Giấy chứng nhận đoàn viên, đảng viên (nếu là đoàn viên, đảng viên); Ảnh: 04 cái (4 x 6cm).

Căn cứ số lượng chỉ tiêu, đặc điểm, tình hình ở các địa phương, Giám đốc Công an tỉnh đã dự kiến phân bổ chỉ tiêu cho Công an các huyện, thành phố, thị xã để tuyển chọn công dân trên địa bàn tỉnh thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2022.

Theo Nghị định số 70/2019/NĐ-CP ngày 23/8/2019 của Chính phủ, từ năm 2020, thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân là 24 tháng. Trong thời gian phục vụ tại ngũ và sau khi xuất ngũ, hạ sỹ quan, chiến sỹ nghĩa vụ được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định.

BBT