Tuyên Hóa tổng kết 5 năm Nghị quyết liên tịch 01/2012

45

 

Ngày 14/09/2017, Công an và Hội LHPN huyện Tuyên Hóa phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết Liên tịch số 01 về “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội” giữa Bộ Công an và Hội LHPN Việt Nam, giai đoạn 2017 – 2022.

Toàn cảnh hội nghị

5 năm qua, lực lượng Công an và Hội LHPN huyện Tuyên Hóa đã làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết tại địa bàn. Việc thực hiện Nghị quyết đã góp phần tạo chuyển biến về ý thức tôn trọng pháp luật và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân. Đồng thời, khuyến khích mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ tự giác tìm hiểu pháp luật, vận động giáo dục thành viên trong gia đình và quần chúng nâng cáo ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật, không phạm tội và tệ nạn xã hội. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở các cơ quan, đơn vị, trường học, các xã, thị trấn đã trở thành hoạt động thường xuyên, nhiều mô hình tự quản về ANTT của các cấp hội phụ nữ được thành lập, có hoạt động phù hợp, sát với tình hình thực tế ở cơ sở. Điển hình như: Mô hình “Phụ nữ liên gia tự quản về ANTT”ở thôn Liên Sơn, xã Mai Hóa; mô hình “Phụ nữ nói không với ma túy mại dâm” ở xã Thanh Thạch, mô hình “Tiếng trống học đêm” ở nhiều thôn, bản …đều được kiện toàn hàng năm và hoạt động có hiệu quả. Nhiều chương trình phối hợp thực hiện nghị quyết liên tịch giữa lực lượng công an và Hội phụ nữ huyện như: Chi hội phụ nữ với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Câu lạc bộ phụ nữ phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội đã góp phần đảm bảo ANTT, củng cố mỗi quan hệ giữa công an- Hội phụ nữ, cấp ủy, chính quyền ngày càng chặt chẽ.

Tại Hội nghị, UBND huyện Tuyên Hóa tặng Giấy khen cho các tập thể và  cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp thực hiện Nghị quyết Liên tịch số 01.

Thiên Ca