Tuyên truyền pháp luật bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác cát, sỏi trên tuyến sông Gianh

499

Trong những năm gần đây, tình hình vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình diễn biến phức tạp, nổi lên là tình trạng khai thác khoáng sản trái phép xảy ra ở nhiều nơi, nhiều địa phương, nhất là tình trạng khai thác cát, sỏi lòng sông trái phép gây ô nhiễm môi trường, làm cạn kiệt tài nguyên, mất an ninh trật tự cũng như làm thất thoát tài nguyên khoáng sản. Mặc dù các ngành, các cấp đã tăng cường công tác thanh, kiểm tra, xử lý nhiều vụ việc vi phạm pháp luật về môi trường trong hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông trên các tuyến sông, góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội. Tuy nhiên, tình trạng trên vẫn còn xảy ra trên các tuyến sông Gianh, sông Long Đại…

Toàn cảnh Hội nghị

Để nâng cao nhận thức và hiểu đúng về tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường của các tổ chức, cá nhân về hoạt động khai thác khoáng sản nói chung và hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông trên địa bàn nói riêng. Ngày 24/9/2020, Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông trên tuyến sông Gianh.

Đ/c Trung tá Trần Hữu Phong – Phó Trưởng phòng PC05 báo cáo viên tại Hội nghị

Tại Hội nghị các báo cáo viên đã tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật khoáng sản năm 2010, Luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, các văn bản thi hành Luật, Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường, Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng sông, bãi sông, Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản, Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 07/9/2017 của UBND tỉnh Quảng Bình về tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, kinh doanh, vận chuyển cát, sỏi trên địa bàn tỉnh…

Ông Trần Xuân Thành – Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh báo cáo viên tại Hội nghị

Thông qua Hội nghị tuyên truyền lần này các tổ chức, cá nhân đã nhận thức, tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc các quy định của pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản, từ đó nâng cao ý thức chấp hành tốt công tác bảo vệ môi trường, khai thác, sử dụng khoáng sản hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

                                         TTL – PC05