Tuyên truyền pháp luật tại xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa

152

Ngày 07/01/2021, Tổ Công tác tăng cường của Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Tuyên Hóa, UBND xã Kim Hóa tổ chức “Hội nghị tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo”.

Toàn cảnh hội nghị
Đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, bà con nhân dân được tuyên truyền về các nội dung liên quan đến luật phòng, chống ma túy và hướng dẫn người dân phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tội phạm tệ nạn ma túy; tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng pháo; vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; bên cạnh đó, kết hợp tuyên truyền nội dung nghị định 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo.

Đại diện chính quyền tham gia ký cam kết tại Hội nghị

Tại Hội nghị đã tổ chức ký cam kết giữa đại diện Công an xã, lãnh đạo chính quyền địa phương, các ban ngành, đoàn thể cấp xã, các trường học và đại diện các thôn trong địa bàn xã về nội dung “phối hợp tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy; vận động thu hồi vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn xã Kim Hóa” và không sử dụng pháo nổ, pháo hoa nổ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021./.

Lan Phương – Hồng Duyên