Tuyên truyền pháp luật về ATGT đường sắt tại Tuyên Hóa   

301

Ngày 20/9/2022, Phòng CSGT, Công an tỉnh phối hợp với công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Bình đã tổ chức các hội nghị tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường sắt cho bà con Nhân dân xã Sơn Hóa và các em học sinh trường THCS Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa.

Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường sắt cho bà con Nhân dân xã Sơn Hóa.

Tại các buổi tuyên truyền có hơn 700 em học sinh và bà con Nhân dân được tuyên truyền viên Phòng CSGT, Công an tỉnh phổ biến một số quy định của luật Đường sắt, kỹ năng điều khiển xe qua đường sắt an toàn, quy tắc tuân thủ biển báo, các hành vi bị nghiêm cấm cũng như quy định về quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường sắt, đồng thời ký cam kết chấp hành pháp luật về bảo đảm TTATGT đường sắt.

Ký cam kết chấp hành pháp luật về bảo đảm TTATGT đường sắt tại trường THCS Châu Hóa.

Trong thời gian qua Phòng CSGT, Công an tỉnh phối hợp với Công ty cổ phần đường sắt Quảng Bình đã tổ chức nhiều đợt tuyên truyền pháp luật về TTATGT đường sắt trên địa bàn toàn tỉnh. Thông qua công tác tuyên truyền nhằm góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân khi tham gia giao thông đi qua đường ngang và vận động bà con Nhân dân, các em học sinh tham gia bảo vệ các công trình đường sắt trên địa bàn.

Trần Tuấn – Văn Chín