Tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và đối thoại với doanh nghiệp về thực hiện thủ tục hành chính

253

Chiều ngày 25/9/2018, tại khu kinh tế Hòn La, phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh và Ban quản lý khu kinh tế Quảng Bình phối hợp tổ chức tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và đối thoại với doanh nghiệp về thực hiện thủ tục hành chính. Đến dự có đồng chí Đậu Trọng Cảnh, Phó Ban quản lý khu kinh tế Quảng Bình; đồng chí Thượng tá Cao Ngọc Lâm, Trưởng phòng PC05, Công an tỉnh; đại diện các doanh nghiệp, chính quyền địa phương các xã và nhân dân trên địa bàn khu kinh tế Hòn La.

 

Phòng Cảnh sát môi trường tuyên truyền các chuyên đề về bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm.

 

Tại hội nghị phòng Cảnh sát môi trường và Ban quản lý khu kinh tế Quảng Bình đã trình bày 03 chuyên đề, đó là tình hình vi phạm pháp luật về môi trường ở tỉnh ta thời gian qua; một số điểm mới trong Nghị định 155/2016/NĐ-CP quy định về an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể và phổ biến các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường năm 2018. Nội dung 03 chuyên đề đã nêu rõ các bước lập hồ sơ, thủ tục về môi trường trong giai đoạn đầu tư, xây dựng dự án; hồ sơ thủ tục về môi trường trong giai đoạn hoạt động; bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh; bảo vệ môi trường đô thị, khu dân cư; phương pháp và mức xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường…Quá trình tuyên truyền đã kết hợp trình chiếu hình ảnh minh họa về vấn đề ô nhiễm môi trường, mất an toàn vệ sinh thực phẩm và tổ chức đối thoại với doanh nghiệp về thực hiện thủ tục hành chính. Các ý kiến của doanh nghiệp và người dân nêu ra tại hội nghị đã được 02 đơn vị giải đáp thấu tình, đạt lý đảm bảo tập trung dân chủ và đúng thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật.

 

Nhiều ý kiến nêu ra tại hội nghị.

 

Thông qua hội nghị tuyên truyền này nhằm giúp các doanh nghiệp, tổ chức xã hội, chính quyền địa phương và người dân trên địa bàn khu kinh tế Hòn La nắm chắc các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, từ đó nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm,  chấp hành tốt pháp luật cũng như tăng cường phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát các hoạt động vi phạm về môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm và việc chấp hành các quy định trong đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp, góp phần tạo môi trường ổn định và xây dựng khu kinh tế Hòn La ngày càng phát triển đi lên.

 

TH