Tuyên truyền pháp luật về PCMT và TTATGT, TTCC, trật tự đô thị tại phường Đồng Phú

506

Ngày 16-6, Công an TP. Đồng Hới phối hợp với UBND phường Đồng Phú đã tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật về TTATGT và phòng, chống ma túy. Tham dự có đại diện chỉ huy Phòng PV05, Công an TP. Đồng Hới và lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường Đồng Phú.

Hội nghị tuyên truyền pháp luật về PCMT và TTATGT, TTCC, trật tự đô thị tại phường Đồng Phú

Hội nghị tuyên truyền pháp luật thu hút gần 200 người dân tham gia. Tại đây, tuyên truyền viên thuộc Công an TP. Đồng Hới đã tuyên truyền, hướng dẫn các kiến thức, kỹ năng, biện pháp phòng, chống các nguy cơ dẫn đến tội phạm và vi phạm pháp luật; phòng, chống tội phạm tệ nạn ma túy; tuyên truyền, hướng dẫn các kỹ năng cho nhân dân tham gia và chấp hành các quy định của pháp luật về đảm bảo TTATGT, TTCC, TTĐT.

Tuyên truyền viên Đội CSGT Công an TP. Đồng Hới tuyên truyền pháp luật về bảo đảm TTATGT.

Trong đó, một nội dung tuyên truyền mới được tuyên truyền viên phổ biến đến Nhân dân đó chính là công tác đảm bảo trật tự đô thị. Đây là vấn đề đang được các cấp, ngành và lực lượng đang quyết liệt triển khai thực hiện nghiêm túc nhằm góp phần xây dựng thành phố Đồng Hới văn minh, sạch đẹp.

Đại diện các tổ chức, đoàn thể và TDP thuộc phường Đồng Phú đã cùng nhau ký cam kết thực hiện.

Ngay sau hội nghị, đại diện các tổ chức, đoàn thể và TDP thuộc phường Đồng Phú đã cùng nhau ký cam kết thực hiện, đồng thời thường xuyên tuyên truyền, vận động cán bộ, Nhân dân thực hiện tốt các nội dung sau: Nghiêm chỉnh chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương; vận động nhân dân thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ theo hướng “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải”. Củng cố, duy trì, nâng cao hiệu quả mô hình “Phường không có tệ nạn ma túy”, cảnh giác trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy, không để kẻ xấu lợi dụng sơ hở, hoạt động vi phạm pháp luật; tích cực vận động Nhân dân thực hiện tốt công tác bảo đảm TTATGT, TTCC, TTĐT trên địa bàn để góp phần bảo đảm ANTT, xây dựng thành phố văn minh, sạch đẹp.

Trần Tuấn