Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trước dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022

63

Ngày 19/01/2022, Công an huyện Tuyên Hóa phối hợp với UBND xã Thanh Hóa, tổ chức buổi tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Toàn cảnh Hội nghị tuyên truyền
Toàn cảnh Hội nghị tuyên truyền

Nội dung buổi tuyên truyền tập trung vào 03 nội dung: Tuyên truyền về công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy; tuyên truyền, vận động nhân dân thực nhiệm các quy định về quản lý, sử dụng pháo; vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Đồng chí Lê Na tuyên truyền về công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy

Trong chương trình, cán bộ Công an huyện đã tuyên truyền về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy. Tuyên truyền các quy định về quản lý, sử dụng pháo, cấm sử dụng, tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ và công tác tố giác tội phạm, giao nộp pháo, vật liệu nổ đảm bảo đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 vui tươi, lành mạnh.

Đồng chí Lương Chính Nghĩa tuyên truyền các nội dung về quản lý, sử dụng vật liệu nổ, pháo

Cũng tại buổi tuyên truyền, tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật về phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy, thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng pháo giữa các thôn, ban, ngành, đoàn thể, trường học.

Ký kết chấp hành pháp luật về phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy, thực hiện quy định về quản lý, sử dụng pháo

Thông qua công tác tuyên truyền đã giúp cho cán bộ, Nhân dân nắm bắt được nhiều thông tin thiết thực, hiểu và chấp hành tốt các quy định của pháp luật. Nâng cao nhận thức về công tác phòng, chống tội phạm, các quy định về quản lý, sử dụng pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Công an Tuyên Hóa