TX. Ba Đồn triển khai chương trình công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2020

346

Ngày 5-3, UBND TX Ba Đồn đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc năm 2019 và triển khai công tác năm 2020. Dự và chỉ đạo hội nghị có Đại tá Hoàng Văn Thành – Phó giám đốc Công an tỉnh, Phó BCĐ 138 tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Tình – Phó chủ tịch UBND TX. Ba Đồn, Trưởng BCĐ 138 TX. Ba Đồn; đại diện BCĐ 138 tỉnh và TX. Ba Đồn.

Hội nghị triển khai chương trình công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2020 tại TX. Ba Đồn.

Trong năm 2019, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, toàn diện của lãnh đạo Công an tỉnh, Thị ủy, UBND TX. Ba Đồn, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn TX. Ba Đồn đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã huy động cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia xây dựng phong trào; công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân đã được đổi mới cả về nội dung, phương pháp, đã truyền tải đầy đủ các nội dung tuyên truyền tới tận người dân, được cấp ủy, chính quyền đánh giá cao và quần chúng nhân dân đồng tình, đón nhận; có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo đạt hiệu quả; các ban, ngành, đoàn thể các cấp đã chung tay phối hợp cùng lực lượng Công an tham gia phát động phong trào và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương và đi vào từng nhiệm vụ phối hợp cụ thể.

Thượng tá Lê Văn Hóa – Trưởng Công an TX. Ba Đồn trình bày báo cáo tại hội nghị.

Nhiệm vụ phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở địa bàn trọng điểm đã được lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát và bước đầu đạt được một số kết quả nhất định; lực lượng Công an xã đã được chính quy hóa đã góp phần ổn định tình hình ANTT ngay tại cơ sở. Quần chúng nhân dân đã nâng cao ý thức trách nhiệm, cảnh giác, đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến trong công tác đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần tạo ra không khí thi đua sôi nổi trong xây dựng phong trào ở cơ sở.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2020, Ban chỉ đạo 138 TX. Ba Đồn đã đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau: tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thị ủy, UBND thị xã về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vận động quần chúng, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng Công an xã bán chuyên trách, Bảo vệ dân phố và các tổ chức quần chúng bảo vệ ANTT ở cơ sở, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; tăng cường công tác phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành, đoàn thể trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và công tác Dân vận của lực lượng CAND; đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, bệnh viện; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền và thực hiện các hoạt động 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ.

Đại tá Hoàng Văn Thành – Phó giám đốc Công an tỉnh, Phó BCĐ 138 tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Hoàng Văn Thành – Phó giám đốc Công an tỉnh, Phó BCĐ 138 tỉnh đã biểu dương công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ TX. Ba Đồn đã phát huy tích cực, có hiệu quả trong thời gian qua; đồng thời chỉ rõ một số tồn tại, khuyết điểm và những vấn đề nổi lên tại địa phương. Đồng chí Phó giám đốc đã lưu ý một số nội dung như, cần tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; tập trung đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm; nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về ANTT; các lực lượng cần chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp xử lý tốt các vấn đề nổi lên, tuyệt đối không để xảy ra đột xuất, bất ngờ; chủ động đảm bảo tốt ANTT trong dịp diễn ra Đại hội Đảng các cấp; tăng cường công tác phối hợp giữa các lực lượng; phát huy các mô hình sản xuất tinh tế có thế mạnh tại địa phương..v.v..

Đại tá Hoàng Văn Thành – Phó giám đốc Công an tỉnh, Phó BCĐ 138 tỉnh trao các quyết định khen thưởng.
Đại tá Hoàng Văn Thành, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Bằng khen, Giấy khen các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Trong dịp này, nhiều tập thể, cá nhân tại TX. Ba Đồn đã được Bộ Công an, UBND tỉnh và UBND TX. Ba Đồn trao bằng khen, giấy khen và kỷ niệm chương vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2019.

                  Trần Tuấn