Huyện Tuyên Hóa triển khai chương trình công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2017

14

Ngày 02/3/2017, Huyện Tuyên Hóa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2016 và triển khai chương trình công tác năm 2017. Đồng chí Đại tá Trần Minh Thùy, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo 138 tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

 

Toàn cảnh hội nghị.

 

Báo cáo của Ban chỉ đạo 138 huyện và các ý kiến thảo luận của đại biểu đã khẳng định: Năm 2016, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của huyện ủy, UBND huyện nên phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực. Có gần 26.000 lượt cán bộ và nhân dân tham gia các hoạt động tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật tham gia bỏ phiếu tố giác tội phạm. Đã xây dựng, củng cố 70 mô hình quần chúng làm công tác ANTT ở các thôn, bản, tiểu khu, trong đó có 50 mô hình hoạt động đạt hiệu quả khá. Tổ chức nhân rộng mô hình “Tổ liên gia tự quản về ANTT” trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, một số nơi cấp ủy, chính quyền và thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chưa quan tâm đúng mức công tác xây dựng phong trào; một số mô hình hoạt động mang tính hình thức, hiệu quả còn yếu.

 

Lãnh đạo huyện Tuyên Hoa trao Bằng khen cho tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân BVANTQ.

 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đại tá Trần Minh Thùy đánh giá cao những kết quả xây dựng phong trào của huyện trong năm 2016, chỉ rõ những tồn tại, thiếu sót cần khắc phục trong thời gian tới; nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của Ban chỉ đạo 138 huyện đề ra trong năm 2017, đồng thời nhấn mạnh: Năm 2017, Ban chỉ đạo 138 huyện cần tham mưu tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 09 của Ban Bí thư (Khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc xây dựng, củng cố phong trào; tiếp tục xây dựng, củng cố các mô hình, các điển hình tiên tiến, cũng như củng cố, kiện toàn lực lượng làm công tác ANTT ở cơ sở. Lực lượng công an phải làm tốt chức năng nòng cốt trong xây dựng phong trào, đồng thời làm tốt công tác trấn áp tội phạm để nâng cao niềm tin cho nhân dân, làm chỗ dựa cho phong trào ngày càng phát triển, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Xuân Hoài – Việt Hùng