Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương làm việc với UBKT Tỉnh ủy và Đảng ủy Công an tỉnh Quảng Bình

1625

Thực hiện Kế hoạch số 269 KH/UBKT, ngày 17/5/2018, UBKT Đảng ủy Công an Trung ương do đồng chí Thiếu tướng Hoàng Thị Thủy, Kiểm tra viên Cao cấp, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an trung ương  làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, kiểm tra tình hình kết quả việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa UBKT Đảng ủy Công an tỉnh với UBKT tỉnh ủy tỉnh Quảng Bình. Đồng chí Thiếu tướng Từ Hồng Sơn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, các đồng chí trong ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng chức năng Công an tỉnh và các đồng chí trong UBKT tỉnh ủy và UBKT Đảng ủy Công an tỉnh trực tiếp làm việc với đoàn.

 

Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương làm việc với UBKT Tỉnh ủy và Đảng ủy Công an tỉnh Quảng Bình
Đồng chí Đại tá Nguyễn Quốc Tường – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công an tỉnh báo cáo với đoàn kiểm tra

 Tại buổi làm việc, đồng chí Đại tá Nguyễn Quốc Tường – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công an tỉnh báo cáo với đoàn kiểm tra về tình hình, kết quả việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa UBKT Đảng ủy Công an tỉnh với UBKT tỉnh uỷ và một số nội dung theo yêu cầu của đoàn kiểm tra. Báo cáo đã nêu rõ về tình hình, đặc điểm của Đảng bộ Công an Quảng Bình; kết quả việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa UBKT Đảng ủy Công an tỉnh với UBKT tỉnh uỷ ; kết quả việc triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII  về “ Tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện”tự diễn biến”,”tự chuyển hóa” trong nội bộ; và chỉ thị 05- CT/TW của Bộ chính trị ; việc kiện toàn cơ cấu tổ chức và số lượng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra theo Hướng dẫn số 23 của Ủy ban kiểm tra TW và một số kiến nghị, đề xuất với Đảng ủy CATW về Quy chế phối hợp giữa UBKT  Đảng ủy Công an Trung ương với UBKT Tỉnh ủy, UBKT Đảng ủy Công an tỉnh.

 

Thiếu tướng Hoàng Thị Thủy, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an trung ương phát biểu ý kiến tại buổi làm việc

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Thiếu tướng Hoàng Thị Thủy, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an trung ương  đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao kết quả trong công tác thực hiện Quy chế phối hợp giữa UBKT Đảng ủy Công an tỉnh với UBKT tỉnh ủy tỉnh Quảng Bình. Trong đó đồng chí nhấn mạnh đến vai trò đầu tàu gương mẫu, tính chủ động và hiệu quả cao trong việc thực hiện quy chế phối hợp giữa UBKT Đảng ủy Công an tỉnh với UBKT tỉnh ủy. Đồng chí  cũng yêu cầu trong thời gian tới, UBKT Đảng ủy Công an tỉnh cần tiếp tục tham mưu cho Đảng ủy – Giám đốc Công an tỉnh làm tốt công tác xây dựng Đảng, XDLL trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo ANTT trong tình hình mới.

 

                                                                                                                                                                                             Việt Hùng