Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra vận động người dân giao nộp 02 súng AK

423

Ngày 27/6/2022, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã tiếp nhận 02 súng quân dụng AK, 16 viên đạn và một số công cụ hỗ trợ nguy hiểm khác do người dân tự nguyện giao nộp.

Cụ thể, anh Lê Văn Trường, trú tại xã Phú Thủy, huyện Lệ Thủy đã tự nguyện giao nộp 01 khẩu súng quân dụng AK, 06 viên đạn; anh Đoàn Thanh Toàn, trú tại phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới đã tự nguyện giao nộp 01 súng quân dụng AK và 10 viên đạn.

Qua công tác vận động, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiếp nhận 02 súng quân dụng AK do người dân tự nguyện giao nộp.

Cũng bằng công tác vận động cá biệt, cán bộ, chiến sỹ Văn Phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiếp nhận từ anh Trần Văn Tiến, trú tại phường Đồng Sơn, TP. Đồng Hới giao nộp 03 kiếm, 01 dao và 01 hộp pháp hoa nổ.

Số vũ khí quân dụng, đạn và dao kiếm do người dân tự nguyện giao nộp.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã tiến hành vận động cá biệt đối với 21 người dân, qua đó đã tiếp nhận, thu hồi được 01 khẩu súng quân dụng P64, 01 súng diêm, 24 hộp pháo hoa nổ loại 36 quả, 302 quả pháo bi có tổng trọng lượng 34,2kg, 01 kiếm nhật và 13 loại đao kiếm, mã tấu.

Trần Tuấn