Hiệu quả từ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện miền núi Minh Hóa

Xác định xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh ngăn chặn âm mưu, hoạt động của các loại tội phạm; trong những năm qua, Công an huyện Minh Hóa đã có nhiều giải pháp tích cực, cách làm sáng tạo trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và người dân tham gia đảm bảo an ninh trật tự (ANTT).

Phát huy tốt vai trò tham mưu nòng cốt, góp phần nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã Hồng Hóa

Nhận thức sâu sắc vai trò to lớn của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ an ninh Tổ quốc, những năm gần đây, Công an xã Hồng Hóa, huyện Minh Hóa đã thực hiện tốt vai trò tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia, đưa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng phát triển mạnh mẽ cả bề rộng lẫn chiều sâu, góp phần tích cực vào công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc gắn với đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện Lệ Thủy

Trong lãnh đạo đường lối bảo vệ an ninh, trật tự, nguyên tắc gắn bó mật thiết với nhân dân được Đảng cụ thể hóa thành định hướng chiến lược “Xây dựng thế trận an ninh nhân dân”, trở thành nghệ thuật huy động, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn dân nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu bảo vệ Tổ quốc. Đối với việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân,

Những người “thắp lửa” cho phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã Tân Hóa

Lịch sử cách mạng Việt Nam đã chứng minh: Nhân dân luôn là cội nguồn sức mạnh trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc; xác định vai trò to lớn của quần chúng Nhân dân, những năm gần đây, cùng với các lực lượng chức năng, Ban Công an xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa đã và đang tích cực, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Ghi nhận từ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn miền núi xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa

Thượng Hóa là một xã miền núi rẻo cao thuộc huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, có đường biên giới giáp nước bạn Lào với chiều dài 21 km, đời sống của người dân, đồng bào dân tộc nơi đây chủ yếu dựa vào sản xuất nông, lâm nghiệp nên còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn. Trình độ dân trí không đồng đều, sự hiểu biết về pháp luật còn thấp; do vậy, không ít đối tượng nơi khác đến rũ rê, lôi kéo một số Thanh thiếu niên trên địa bàn xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động, tình trạng uống rượu bia say, gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản, khai thác lâm sản trái phép vẫn còn diễn ra.

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã với công tác đảm bảo an ninh trật tự

Không chỉ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, nhiệt tình tham gia các hoạt động cộng đồng, xã hội, những năm gần đây, với nhiều cách làm hay, sáng tạo, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hồng Hóa (Minh Hóa) đã có nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Hội Cựu chiến binh đi đầu trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Là một tổ chức chính trị – xã hội cấp cơ sở, những năm qua, Hội Cựu chiến binh xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa luôn phát huy tốt vai trò trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là công tác tuyên truyền, vận động nhân dân và luôn tích cực đi đầu trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần quan trọng vào giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thời gian tới, tinh thần đó tiếp tục được phát huy bằng những nội dung, biện pháp thiết thực, hiệu quả.

Một số kinh nghiệm trong xây dựng trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh đảm bảo an toàn an ninh trật tự

Thời gian qua mặc dù tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp và khó lường. Trong nước và địa phương, bên cạnh những mặt thuận lợi cơ bản vẫn còn gặp không ít khó khăn. Đó là sự tác động của giá cả thị trường ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, sự chống phá của các thế lực thù địch, đặc biệt lợi dụng sự đền bù sự cố môi trường biển, bọn phản động kích động các phần tử xấu lôi kéo nhân dân đề ra các yêu sách không phù hợp để phản đối chính quyền các cấp phần nào có tác động đến tình hình ANTT của địa phương nói chung và tình hình  ANTT trường THPT Lương Thế Vinh nói riêng.

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở các xã miền núi trên địa bàn huyện Bố Trạch

Huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình có tổng diện tích đất tự nhiên là 2.124,2 km2, dân số 45.495 hộ, 183.909 nhân khẩu; có 30 đơn vị hành chính (gồm 28 xã và 02 thị trấn; trong đó có 05 xã, thị trấn miền núi, 02 xã miền núi rẻo cao; 08 xã có đồng bào theo đạo Thiên chúa; 04 xã, thị trấn có người dân tộc ít người); 05 xã, thị trấn miền núi của huyện là xã Sơn Trạch, Phúc Trạch, Lâm Trạch, Xuân Trạch và thị trấn Nông trường Việt Trung; 02 xã miền núi rẻo cao là xã Tân Trạch và Thượng Trạch.

Hiệu quả từ các mô hình tái hòa nhập cộng đồng

Hiện trên địa bàn xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa có 14 trường hợp chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. Nhằm chia sẻ với những người cùng cảnh ngộ, tạo niềm tin và động lực, hướng thiện họ đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống, anh Cao Văn Khuyến và Cao Văn Sáng đã có sáng kiến, tham mưu, đề xuất Cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng mô hình “Thắp sáng niềm tin” và mô hình “Vững bước đi lên” bằng chính những công việc do mình sáng lập nên. Sau 03 năm đi vào hoạt động 2 mô hình này đã tạo công ăn việc làm cho gần 30 người, trong đó có 14 người chấp hành xong án phạt tù với mức lương từ 3 đến 6 triệu đồng một tháng. 

Trang 1 trên 912345...Trang cuối »

6 ĐIỀU BÁC HỒ DẠY CAND

Đối với tự mình, phải

cần, kiệm, liêm, chính

Đối với đồng sự, phải

thân ái giúp đỡ

Đối với Chính phủ, phải

tuyệt đối trung thành

Đối với nhân dân, phải

kính trọng lễ phép

Đối với công việc, phải

tận tụy

Đối với địch, phải

cương quyết khôn khéo

Tin tiêu điểm

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 Khóa XII về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 Khóa XII về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp

Ngày 19-5, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ (Nghị quyết số 26-NQ/TW).

Phường Hải Thành triển khai xây dựng mô hình “Bãi tắm an toàn về an ninh trật tự”

Phường Hải Thành triển khai xây dựng mô hình “Bãi tắm an toàn về an ninh trật tự”

Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương làm việc với UBKT Tỉnh ủy và Đảng ủy Công an tỉnh Quảng Bình

Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương làm việc với UBKT Tỉnh ủy và Đảng ủy Công an tỉnh Quảng Bình

Kỳ 3: Quan điểm nhân dân trong tư tưởng Công an nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Kỳ 3: Quan điểm nhân dân trong tư tưởng Công an nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Kỳ 2: Xây dựng bản chất Công an nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Kỳ 2: Xây dựng bản chất Công an nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Công an Thành phố Đồng Hới vinh dự nhận Cờ Thi đua xuất sắc phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 Điều Bác Hồ dạy” 2013-2018

Công an Thành phố Đồng Hới vinh dự nhận Cờ Thi đua xuất sắc phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 Điều Bác Hồ dạy” 2013-2018

Chủ tịch Hồ Chí Minh với Công an nhân dân

Chủ tịch Hồ Chí Minh với Công an nhân dân

Tư tưởng của Bác về thi đua yêu nước

Tư tưởng của Bác về thi đua yêu nước

Công an Quảng Bình tham gia Liên hoan nghệ thuật quần chúng Công an nhân dân lần thứ X năm 2018

Công an Quảng Bình tham gia Liên hoan nghệ thuật quần chúng Công an nhân dân lần thứ X năm 2018

Công an tỉnh Quảng Bình tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở

Công an tỉnh Quảng Bình tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở