Xã Quảng Thủy tổ chức hội nghị xây dựng mô hình “Thôn nói không với pháo”

776

Ngày 28-1, Công an TX. Ba Đồn phối hợp UBND xã Quảng Thủy tổ chức hội nghị xây dựng mô hình “Thôn nói không với pháo”. Tham dự có gần 200 người dân thôn Xuân Thủy, xã Quảng Thủy, TX. Ba Đồn.

Tại hội nghị, UBND xã đã triển khai kế hoạch của UBND xã về xây dựng mô hình, nội dung, tiêu chí mô hình và công bố các quyết định thành lập Ban Chỉ đạo mô hình, các Tổ công tác thực hiện mô hình. Bà con Nhân dân thôn Xuân Thủy đã được nghe tuyên truyền viên pháp luật của Công an TX. Ba Đồn tuyên truyền các Nghị định 137/NĐ-CP, ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo.

Đại diện người dân thôn Xuân Thủy, xã Quảng Thủy ký cam kết thực hiện mô hình “Thôn nói không với pháo”.

Phát biểu chỉ đạo đồng chí Nguyễn Hải Thường – Bí thư Đảng ủy xã Quảng Thủy đã chỉ đạo các tổ chức chính trị xã hội của xã, Ban Chỉ đạo mô hình, các Tổ Công tác, cấp ủy, Ban cán sự thôn Xuân Thủy cần bám sát Nghị quyết của Đảng ủy, Kế hoạch của UBND xã để triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình và kêu gọi bà con Nhân dân thôn Xuân Thủy tích cực hưởng ứng và tham gia mô hình.

Tại hội nghị bà con Nhân dân thôn Xuân Thủy đã hưởng ứng và cam kết với Công an TX. Ba Đồn và Đảng ủy, UBND xã Quảng Thủy sẽ thực hiện nghiêm túc mô hình và chấp hành nghiêm túc Nghị định 137/NĐ-CP, ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo để đón chào Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 văn minh, tiết kiệm và không còn tiếng pháo nổ.

Hoa Quang