Xây dựng công trình “Vườn hoa, cây xanh” tại nhà nghỉ dưỡng Nhật Lệ

1110

Để thiết thực hưởng ứng chương trình “Vì một Việt Nam xanh – Vì một Quảng Bình xanh”, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ Công an tỉnh đã tổ chức thực hiện công trình “Vườn hoa, cây xanh” tại nhà nghỉ dưỡng Nhật Lệ, Nhà nghĩ dưỡng Hoa Hồng.

Lực lượng tham gia gồm các đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ các cơ sở Đoàn, có sở Hội thuộc Công an tỉnh và Công an TP. Đồng Hới, với hoạt động thiết thực như tổ chức thu gom rác thải tại khu vực bãi biển, tổ chức hoạt động trồng cây xanh và các loại giống hoa, nhằm tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp tại khuôn viên nhà nghỉ dưỡng Nhật Lệ, Hoa Hồng.

Tham dự hoạt động trồng cây, hoa còn có sự hưởng ứng nhiệt tình của Đại tá Trần Hải Quân – Giám đốc Công an tỉnh và toàn thể cán bộ, công nhân viên Nhà nghỉ dưỡng Nhật Lệ.

Sau đây là một số hình ảnh hoạt động của “Vườn hoa, cây xanh”:

Đoàn viên thanh niên, phụ nữ làm vệ sinh vườn hoa.
Đoàn viên thanh niên Công an TP. Đồng Hới dọn cỏ, trồng cây.
Vận chuyển phân để chuẩn bị trồng cây.
Đoàn viên, thanh niên di chuyển cây để trồng tại “Vườn hoa, cây xanh”.
Nhiều loại cây phù hợp với thổ nhưỡng, có ý nghĩa được trồng tại công trình “Vườn hoa, cây xanh”.
Đại tá Trần Hải Quân – Giám đốc Công an tỉnh cùng tham gia trồng cây, hoa tại công trình.
Đại tá Trần Hải Quân – Giám đốc Công an tỉnh cùng tham gia trồng cây với đoàn viên, thanh niên.
Các loại cây được chính tay đồng chí Giám đốc Công an tỉnh trồng tại “Vườn hoa, cây xanh”.
Nhiều loại cây, hoa được trồng tại khuôn viên nhà nghỉ dưỡng Nhật Lệ.
Đoàn viên thanh niên hào hứng tham gia trồng cây tại “Vườn hoa, cây xanh”.

Tin, ảnh: Trần Tuấn