Xây dựng mô hình “Bản đoàn kết, an toàn về ANTT”

360

Ngày 16-9, tại Bản Khe Ngát, thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, Công an tỉnh cùng phối hợp với UBND thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch xây dựng mô hình “Bản đoàn kết, an toàn về ANTT” và phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTT. Tham dự dự hội nghị có Đại tá Trần Quang Hiếu – Phó giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo huyện Bố Trạch; các phòng nghiệp vụ liên quan thuộc Công an tỉnh và đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND thị trấn Nông trường Việt Trung.

Hội nghị xây dựng mô hình “Bản đoàn kết, an toàn về ANTT” tại Bản Khe Ngát, thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch.

Là địa bàn tiếp giáp với nhiều địa phương khác như TP. Đồng Hới, xã Trường Sơn (huyện Quảng Ninh), xã Phú Định, Hòa Trạch, Nam TRạch (huyện Bố Trạch) và có đường Hồ Chí Minh, QL9E đi qua thuận tiện cho giao thông, kinh doanh dịch vụ là điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế – xã hội. Tuy nhiên, đây cũng là điều kiện để các loại tội phạm len lỏi vào địa phương, các đối tượng ở các nơi khác thường xuyên vào địa bàn để hoạt động, đặc biệt là các đối tượng nghiện ma túy, băng nhóm bảo kê ở địa bàn lân cận..v.v.. làm phát sinh những vấn đề nhạy cảm, dễ bị các phần tử cơ hội, đối tượng xấu lợi dụng kích động, xúi giục, lôi kéo thực hiện hoạt động trái với chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gây chia rẽ đoàn kết, ảnh hưởng đến TTATXH.

Do vậy, việc xây dựng mô hình “Bản đoàn kết, an toàn về ANTT” là nhằm tăng cường công tác phòng ngừa xã hội, nâng cao nhận thức, giác ngộ chính trị cho quần chính, Nhân dân trên địa bàn thị trấn Nông trường Việt Trung nói chung và người dân Bản Khe Ngát nói riêng, góp phần đảm bảo ANTT ở địa phương.

Đại tá Trần Quang Hiếu – Phó giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị xây dựng mô hình “Bản đoàn kết, an toàn về ANTT”.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Trần Quang Hiếu – Phó giám đốc Công an tỉnh khẳng định, việc xây dựng mô hình nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nâng cao vai trò lãnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành, tổ chức đoàn thể, nhất là vai trò của đồng chí Bí thư chi bộ và Trưởng bản trong việc xây dựng Bản Khe Ngát an toàn, đoàn kết, văn hóa; góp phần bảo đảm ANCT, TTATXH phục vụ hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương. Để mô hình “Bản đoàn kết, an toàn về ANTT” phát huy hiệu quả, đồng chí Phó giám đốc cũng đề nghị, cần phải tăng cường sự lãnh đạo, sự quản lý, điều hành của chính quyền địa phương đối với việc xây dựng và thực hiện mô hình; tăng cường công tác phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công tác vận động bà con Nhân dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm của mỗi tập thể, cá nhân; quan tâm xây dựng lực lượng nòng cốt trong tham mưu, hướng dẫn, tổ chức thực hiện mô hình; cần quan tâm hỗ trợ kinh phí và vận động nguồn xã hội hóa để tổ chức thực hiện mô hình đạt hiệu quả cao nhất…vv..

Ký cam kết thực hiện “Bản đoàn kết, an toàn về ANTT”.

Để phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hiện tượng tiêu cực khác, nhằm bảo đảm ANTT trên địa bàn, đại diện Bản Khe Ngát đã ký cam kết thực hiện mô hình “Bản đoàn kết, an toàn về ANTT” với các nội dung, như: Nghiêm chỉnh chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của địa phương và tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; xây dựng Chi bộ, bản Khe Ngát, đoàn thể vững mạnh, tổ chức chúng tham gia giữ gìn ANTT có hiệu quả; phát huy tinh thần cảnh giác trong phòng, chống tội phạm; xây dựng, củng cố, bổ sung nội quy, quy ước, hương ước của địa phương và vận động mọi người tự giác thực hiện; tích cực vận động các hộ phát triển kinh tế gia đình, giúp nhau giảm nghèo và đoàn kết, phấn đấu xây dựng Bản Khe Ngát, gia đình an toàn.

Trần Tuấn