Xây dựng mô hình liên kết “Trường – Xã” đảm bảo ANTT tại trường THPT Lê Hồng Phong, xã Quảng Hòa, thị xã Ba Đồn.

98

Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của Đảng viên, cán bộ giáo viên, học sinh, nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp giữa địa phương và Nhà trường, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; ngày 17/10/2017, tại xã Quảng Hòa, trường THPT Lê Hồng Phong phối hợp với Công an xã Quảng Hòa, Ủy ban mặt trận Tổ quốc, Hội liên hiệp phụ nữ đã tổ chức diễn đàn triển khai xây dựng mô hình liên kết “Trường – Xã” đảm bảo ANTT.

Đại diện các bên liên quan ký quy chế xây dựng mô hình liên kết “Trường- Xã” đảm bảo ANTT

Thời gian qua, tình hình an ninh trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực, mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh đó, tình trạng trộm cắp; hiện tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các chất ma túy, các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng gây bức xúc trong nhân dân. Do đó, tổ chức Hội nghị xây dựng mô hình liên kết “Trường – Xã” là một việc làm hết sức cần thiết nhằm phát huy vai trò nòng cốt của Nhà trường và địa phương, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tích cực tham gia công tác bảo vệ ANTT trên địa bàn xã Quảng Hòa nói chung và trường THPT Lê Hồng Phong nói riêng.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo UBND xã Quảng Hòa và Ban giám hiệu trường THPT Lê Hồng Phong đã ký quy chế thực hiện mô hình liên kết “Trường – Xã” đảm bảo ANTT  với các nội dung: Trường THPT Lê Hồng Phong có trách nhiệm chủ động phối hợp với UBND xã, cơ quan Công an, cơ quan chức năng để có phương án, kế hoạch cụ thể nhằm tăng cường giáo dục, định hướng, nâng cao ý thức cảnh giác của cán bộ giáo viên và học sinh đối với âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phối hợp chặt chẽ với gia đình, Công an và chính quyền địa phương trong công tác quản lý học sinh. Bên cạnh đó, UBND xã Quảng Hòa cũng phải chủ động tham mưu, hướng dẫn, phối hợp với trường THPT Lê Hồng Phong trong công tác đảm bảo ANTT, thường xuyên trao đổi với nhà trường các thông tin liên quan đến tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn.

Mô hình liên kết “Trường – Xã” đảm bảo ANTT sau khi được tổ chức tại trường THPT Lê Hồng Phong sẽ được tiếp tục nhân rộng ra các trường học khác trên địa bàn; góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế xã hội của địa bàn.

Thanh Vinh – CATX