Xây dựng mô hình “Thôn an toàn” và tiếp tục phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa bàn xã Quảng Trung, thị xã Ba Đồn.

26

Ngày 30/11/2017, Công an thị xã Ba Đồn đã phối hợp với Đảng ủy, UBND xã Quảng Trung tổ chức Hội nghị triển khai nhân rộng mô hình “Thôn an toàn”.

Các đại biểu dự hội nghị ký cam kết thực hiện mô hình “Thôn an toàn”

Hội nghị đã tập trung thảo luận thống nhất đề cao sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, quần chúng nhân dân trong việc tích cực tham gia xây dựng thôn xóm. Tiếp tục củng cố các mô hình khác góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn: “Tổ an ninh nhân dân”, “Tổ hòa giải”, “Trường học an toàn về an ninh trật tự”. Qua đó, phát huy vai trò tự giác của quần chúng nhân dân trong cộng đồng dân cư để đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo 100% thôn và giáo họ trên địa bàn được giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo khu dân cư có cuộc sống yên vui, lành mạnh, giữ gìn tình làng, nghĩa xóm, lương giáo đoàn kết thống nhất.

Cũng tại hội nghị các Trưởng thôn và HĐMV giáo xứ Liên Hòa đã ký cam kết thực hiện xây dựng mô hình “Thôn an toàn”.

Thanh Vinh