Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2021 ở thành phố Đồng Hới

1470

Đồng chí Hoàng Đình Thắng, Phó Bí thư thường trực thành ủy Đồng Hới, đồng chí Thượng tá Đinh Cao Quang –Trưởng Công an thành phố chủ trì hội nghị triển khai chương trình xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại ở thành phố Đồng Hới.

Toàn cảnh hội nghị
Thượng tá Đinh Cao Quang – Trưởng Công an thành phố Đồng Hới điều hành hội nghị

Hội nghị đã được thông qua báo cáo tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Báo cáo nêu rõ, năm 2020 công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã được đảng ủy, UBND các xã, phường tham mưu, triển khai thực hiện có hiệu quả được chính quyền và nhân dân trên địa bàn ghi nhận, đánh giá cao. Đặc biệt là góp phần giữ gìn ANTT, bảo vệ an toàn Tết Nguyên Đán 2020, Đại hội đảng các cấp và các sự kiện chính trị quan trọng, các ngày lễ lớn diễn ra trên địa bàn thành phố. Nổi bật  là đã tham mưu UBND thành phố ban hành nhiều chương trình, kế hoạch liên quan đến công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, bên cạnh đó công tác tuyên truyền pháp luật, vận động nhân dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; tham mưu giải quyết khiếu kiện trong nhân dân, không để nảy sinh phức tạp, hình thành các điểm nóng về ANTT trên địa bàn thành phố. Phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, các đối tượng cơ hội chính trị, tổ chức phản động, nhân rộng được mô hình “Camera giám sát ANTT”, thêm 05 xã, phường, công tác dân vận tiếp tục được duy trì thực hiện có hiệu quả với các mô hình “Chốt duy trì trật tự công cộng, trật tự đô thị”; “Bãi tắm an toàn về ANTT”; “Xã phường không có tệ nạn ma túy”; “Trường học An toàn về ANTT”…

Đồng chí Hoàng Đình Thắng, Phó Bí thư thường trực thành ủy Đồng Hới trao Giấy khen đối với các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2020.
Thượng tá Đinh Cao Quang – Trưởng Công an thành phố Đồng Hới trao Giấy khen đối với các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2020.

Chương trình công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2021 được xây dựng 5 nội dung trọng tâm cơ bản, đó là tập trung tham mưu, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước và chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Công an tỉnh, Thành ủy và UBND thành phố; Nâng cao chât lượng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ; Đổi mới hình thức, biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phù hợp với từng tuyến, lĩnh vực, địa bàn dân cư; Tăng cường công tác phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và công tác Dân vận của lực lượng Công an nhân dân; Phát huy hiệu quả việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, bố trí củng cố hoạt động của lực lượng Công an xã bán chuyên trách, Bảo vệ dân phố và các tổ chức quần chúng tham gia công tác ANTT ở cơ sở, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Hội nghị cũng đã có nhiều ý kiến tham luận đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong việc thực hiện xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong năm qua, nêu lên những biện pháp, hướng giải quyết những tồn tại trong năm qua.

HTT