Xây dựng thành công và đưa vào sử dụng phần mềm quản lý công tác giám định tư pháp

220

Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh đã triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng phần mềm “Quản lý công tác giám định tư pháp, phục vụ có hiệu quả công tác theo dõi việc chấp hành quy trình giám định của các giám định viên, trợ lý giám định và báo cáo, thống kê”.

Phòng Kỹ thuật hình sự xây dựng và đưa vào sử dụng phần mềm “Quản lý công tác giám định tư pháp, phục vụ có hiệu quả công tác theo dõi việc chấp hành quy trình giám định của các giám định viên, trợ lý giám định và báo cáo, thống kê”

Để thực hiện thành công phần mềm, sớm áp dụng vào công việc, đơn vị đã họp bàn và giao nhiệm vụ trực tiếp cho các đồng chí có nhiều kinh nghiệm và trình độ được đào tạo về công nghệ thông tin, phối hợp cùng các bộ phận liên quan từng bước xây dựng, hoàn thiện phần mềm.

Mặc dù được triển khai thực hiện trong thời gian ngắn, khối lượng công việc nhiều, nhưng nhóm nghiên cứu của đơn vị đã xây dựng hoàn chỉnh phần mền trong tháng 5/2021. Sau khi phần mềm đưa vào sử dụng thử nghiệm, qua các lần chỉnh sửa, nâng cấp, hoàn thiện các trường thông tin, chức năng giao diện để phù hợp với yêu cầu thực tế và bộ quy trình giám định mới được Bộ Công an ban hành năm 2021, đơn vị đã tổ chức đánh giá sự hiệu quả và đến đầu tháng 7/2021, Phòng PC09 đã chính thức đưa vào sử dụng phần mềm trên môi trường mạng nội bộ của đơn vị.

Thay vì thực hiện các phần việc bằng hình thức truyền thống thì nay tất cả các hoạt động giám định của Phòng PC09 đã được thực hiện 100% trên phần mềm từ khâu tiếp nhận ban đầu, lấy số thứ tự, nhập thông tin vụ việc, theo dõi tiến trình thực hiện vụ việc, kết quả thực hiện cho đến khi kết thúc nộp lưu hồ sơ. Bên cạnh đó phần mềm được xây dựng thêm các tính năng về tìm kiếm nâng cao phục vụ cho việc báo cáo, thống kê và giúp chỉ huy đơn vị theo dõi, quản lý, kiểm soát việc chấp hành thời gian được quy định trong quy trình giám định đối với những từng vụ việc cụ thể, khối lượng công việc của các giám định viên, trợ lý đang thực hiện… Ngoài ra, phần mềm còn được xây dựng thêm tính năng quản lý, theo dõi công tác khám nghiệm hiện trường và quản lý cán bộ, phần mềm được kết nối đến tất cả các máy tính của đơn vị và có tính bảo mật cao.

Việc xây dựng thành công và đưa vào sử dụng phần mềm đã góp phần đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ có hiệu quả công tác quản lý, điều hành, theo dõi các mặt công tác chuyên môn, từng bước đổi mới lề lối, cách thức làm việc và cải cách thủ tục hành chính trong đơn vị.

Phan Ngọc Toản (PC09)