Xây dựng và triển khai mô hình “Hộ an toàn, thôn xóm bình yên”

229

Thực hiện Kế hoạch xây dựng mô hình trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2022, chiều ngày 25-5-2022, Công an huyện Bố Trạch đã tổ chức Hội nghị xây dựng mô hình “Hộ an toàn, thôn xóm bình yên” và lựa chọn thôn Võ Thuận 1, xã Tây Trạch làm điểm thực hiện mô hình.

Hội nghị triển khai mô hình “Hộ an toàn, thôn xóm bình yên”

Việc triển khai mô hình nhằm vận động người dân và các hộ gia đình trong xã phát huy truyền thống văn hóa, nêu cao phẩm chất, đạo đức, ý thức chấp hành pháp luật; tích cực phối hợp cùng lực lượng Công an tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự, kịp thời phát hiện, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn; góp phần đưa phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc ngày càng phát triển vững mạnh, đẩy lùi và làm giảm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn xã.

Những năm qua, Công an huyện Bố Trạch đã chủ động xây dựng, nhân rộng nhiều mô hình tự quản về an ninh trật tự hiệu quả, phát huy được vai trò làm chủ của Nhân dân trong công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở, giúp cho quần chúng Nhân dân hiểu rõ trách nhiệm bảo vệ an ninh trật tự là trách nhiệm chung của cả cộng đồng.

– CABT –