Xử phạt VPHC 30 triệu đồng các cơ sở kinh doanh internet, trò chơi điện tử công cộng vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19

367

Ngày 20/5/2021, Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 03 cơ sở kinh doanh inetrnet, trò chơi điện tử với số tiền 10 triệu đồng/cơ sở vì không tạm dừng hoạt động theo quy định tại Công văn số 682/UBND-NCVX ngày 3/5/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, vi phạm điểm c, khoản 3, Điều 12, Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Chủ các cơ sở kinh doanh inetrnet, trò chơi điện tử vi phạm làm việc với cơ quan chức năng

Ngày 12/5/2021, qua kiểm tra hành chính trên địa bàn thành phố Đồng Hới, Phòng An ninh CTNB, Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện 03 cơ sở kinh doanh inetrnet, trò chơi điện tử là “Tư Mai” (Tổ dân phố 13, phường Bắc Lý), “Minh Tú” (Tổ dân phố 7, phường Nam Lý) và “Bình Mai” (Số 22, Triệu Quang Phục, phường Bắc Nghĩa) vẫn mở cửa tổ chức cho khách đến chơi games, không thực hiện các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Qua làm việc, chủ các cơ sở này đã thừa nhận hành vi vi phạm. Phòng An ninh CTNB đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 03 cơ sở này.

Ngô Quang Văn