Yêu cầu đối với thiết bị ghi hình vi phạm giao thông

76

Đây là nội dung được đề cập tại Thông tư 06/2017/TT-BGTVT quy định quy trình sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

 

Ảnh minh họa.

Theo đó, các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được sử dụng phải đáp ứng theo các yêu cầu sau:

+ Phải đảm bảo hình ảnh có hiển thị ngày, tháng, năm, giờ, phút, giây và địa điểm chụp hình đối với thiết bị ghi hình khi chụp ảnh thực tế;

+ Bảo đảm có hiển thị ngày, tháng, năm, giờ, phút, giây, địa điểm ghi, thu hình ảnh, clip đối với thiết bị ghi hình ảnh động (camera) khi ghi, thu hình ảnh thực tế, clip hình ảnh;

+ Nếu thiết bị ghi hình không có chức năng xác định địa điểm thì trong phiếu xác nhận kết quả thiết bị ghi hình phải ghi rõ địa điểm ghi hình.

Ngoài ra, người sử dụng thiết bị ghi hình phải thuộc các đối tượng được sử dụng và có hiểu biết pháp luật về bảo vệ kết cấu hạ tầng, trật tự an toàn giao thông, xử phạt VPHC trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Thông tư 06/2017/TT-BGTVT có hiệu lực ngày 01/5/2017.

Tiêu Dao