Cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam – Lào cho công dân Việt Nam tại Công an tỉnh Quảng Bình

  1. MỤC ĐÍCH

Nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác giải quyết hồ sơ Cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam – Lào cho công dân Việt Nam tại Công an tỉnh Quảng Bình, đảm bảo thủ tục được thực hiện đạt chất lượng và hiệu quả đề ra.

  1. PHẠM VI

– Áp dụng cho việc Cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam – Lào cho công dân Việt Nam tại Công an tỉnh Quảng Bình.

– Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Quảng Bình tổ chức triển khai thực hiện quy trình này.

  1. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

– Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

– Mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong Công an nhân dân.

– Các văn bản pháp quy liên quan đề cập tại mục 5.1.

  1. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT

– TTHC: Thủ tục hành chính.

– HC: Hộ chiếu không gắn chíp điện tử.

– HCĐT: Hộ chiếu có gắn chíp điện tử.

– QLXNC: Quản lý xuất nhập cảnh.

– CMND: Giấy chứng minh nhân dân.

– CCCD: Thẻ căn cước công dân.

– Mẫu TK07: Tờ khai đề nghị cấp Giấy thông hành biên giới Việt – Lào.

– Công an cấp xã: Công an xã, phường, thị trấn.

– Bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ: Bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh – Công an tỉnh Quảng Bình, có trách nhiệm giải quyết thủ tục hành chính theo lĩnh vực được phân công.

  1. NỘI DUNG QUY TRÌNH
5.1 Cơ sở pháp lý
     – Luật xuất cảnh, nhập cảnh của Công dân Việt Nam (Luật số 49/2019/QH14 ngày 22/11/2019)

– Thông tư số 219/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam.

– Thông tư số 41/2011/TT-BCA, ngày 29/06/2011 của Bộ Công an hướng dẫn cấp giấy thông hành biên giới cho công dân Việt Nam sang Lào và giấy phép đến các tỉnh, thành phố của Việt Nam cho công dân Lào.

5.2 Điều kiện thực hiện TTHC
     – Đảm bảo đúng đối tượng được cấp giấy thông hành biên giới là cán bộ, viên chức, công nhân không có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Quảng Bình thuộc các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có trụ sở tại tỉnh Quảng Bình (kể cả cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp của các tỉnh khác hoặc của các bộ, ngành Trung ương) có nhu cầu được cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam – Lào để công tác.

– Không thuộc một trong các diện chưa được xuất cảnh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

5.3 Thành phần hồ sơ Bản chính Bản sao
   – 01 Tờ khai đề nghị cấp giấy thông hành biên giới theo mẫu TK7, có xác nhận và đóng dấu giáp lai ảnh của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trực tiếp quản lý. x  
   – 02 ảnh 4cm x 6cm, mới chụp, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, trong đó 01 ảnh dán vào Tờ khai. x  
   – Trường hợp cấp lại phải nộp lại giấy thông hành đã được cấp, nếu còn giá trị sử dụng. x  
    Khi làm thủ tục cấp giấy thông hành biên giới, người đó phải xuất trình hộ khẩu và giấy chứng minh nhân dân (hoặc Căn cước công dân) để đối chiếu xác định người đó có hộ khẩu thường trú ở tỉnh biên giới. x  
5.4 Số lượng hồ sơ
   01 (một) bộ hồ sơ.
5.5 Thời hạn giải quyết
   Không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
5.6 Nơi tiếp nhận và trả kết quả
   Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Phòng QLXNC, Công an tỉnh Quảng Bình
5.7 Thời gian tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả
   Trong giờ hành chính từ thứ 2 và thứ 7 hàng tuần (trừ ngày nghĩ lễ, Tết).
5.8 Lệ phí
   50.000đ/Giấy.
5.9 Quy trình xử lý công việc
TT Trình tự Trách nhiệm Thời gian Biểu mẫu/

Kết quả

B1    – Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

– Công dân Việt Nam có hộ khẩu thường trú ở tỉnh Quảng Bình có nhu cầu sang tỉnh biên giới đối diện của Lào để giải quyết việc riêng nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Bình.

Công dân Giờ hành chính Theo mục 5.3
B2   Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

– Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì nhập thông tin hồ sơ vào máy tính, in giấy biên nhận  trao cho người nộp và yêu cầu nộp phí cho cán bộ thu phí. Cán bộ thu phí nhận tiền, viết biên lai thu tiền và giao giấy biên nhận cùng biên lai thu tiền cho người nộp hồ sơ.

– Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung hồ sơ cho đầy đủ.

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ Giờ hành chính – BM.01: Phiếu tiếp nhận giải quyết hồ sơ và hẹn trả kết quả;

– BM.02: Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;

– BM.03: Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ.

B3  

Chuyển hồ sơ cho bộ phận xử lý.

 

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ, Phòng QLXNC Cuối giờ buổi sáng hoặc buổi chiều của ngày tiếp nhận hồ sơ – BM.05: Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ;

– Danh sách bàn giao hồ sơ.

B4    Thẩm định hồ sơ: Kiểm tra tính xác thực của hồ sơ:

– Kiểm tra một lần nữa thủ tục hành chính của hồ sơ và tính hợp lệ của hộ chiếu, thị thực, chứng nhận tạm trú, dấu kiểm chứng nhập cảnh … để xử lý hồ sơ cho phù hợp.

– Nhập máy tính, kiểm tra nhân sự đối với hồ sơ hợp lệ.

 

 

Bộ phận xử lý hồ sơ

 

 

Không quá 1/2 ngày

 

 

 

Không quá 1,5 ngày

Danh sách người đủ điều kiện cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam – Lào
B5    Trình lãnh đạo phê duyệt:

Lãnh đạo Phòng được phân công duyệt hồ sơ phải ghi ý kiến trực tiếp vào báo cáo đề xuất, ký xác nhận đủ điều kiện cấp hộ chiếu vào tờ khai (nếu đủ điều kiện). Nếu có ý kiến khác với nội dung đề xuất phải ghi rõ ý kiến để cán bộ thực hiện.

Xử lý hồ sơ sau khi được phê duyệt: Bổ sung theo chương trình máy tính các trường hợp lãnh đạo có thẩm quyền duyệt “đồng ý đề xuất” hoặc “không đồng ý đề xuất”; triển khai thực hiện ý kiến phê duyệt khác của lãnh đạo có thẩm quyền (nếu có).

 

Lãnh đạo Phòng QLXNC

 

 

 

 

 

 

Không quá 1/2 ngày

 

 

 

 

 

Báo cáo đề xuất duyệt danh sách người đủ điều kiện cấp giấy thông hành
B6    In Giấy thông hành:

– Sau khi hồ sơ đã được phê duyệt cấp Giấy thông hành, bộ phận xử lý hồ sơ tiến hành in Giấy thông hành.

– Trên cơ sở dữ liệu đã nhập, bổ sung vào máy tính, kiểm tra, thực hiện in Giấy thông hành.

– Trình lãnh đạo được phân công ký Giấy thông hành và đóng dấu ướt, dấu nổi theo quy định; bàn giao hộ chiếu, thẻ tạm trú, giấy tờ cho bộ phận trả kết quả.

 

 

 

Bộ phận xử lý hồ sơ

 

 

 

 

Không quá 01 ngày

 

– Giấy thông hành

–  Danh sách bàn giao Giấy thông hành

B7 Nhận bàn giao Giấy thông hành, văn bản thông báo, giải thích, trả lời Bộ phận trả kết quả Giờ hành chính – Giấy thông hành biên giới Việt Nam – Lào.

– Văn bản thông báo chưa cấp Giấy thông hành biên giới Việt Nam – Lào.

B8    Trả kết quả cho cơ quan, tổ chức hoặc người đề nghị cấp Giấy thông hành biên giới Việt Nam – Lào, thu lệ phí, viết biên lai thu phí và giao cho người nhận kết quả. Bộ phận trả kết quả Giờ hành chính

 

– Giấy thông hành biên giới Việt Nam – Lào hoặc Văn bản thông báo chưa cấp Giấy thông hành biên giới Việt Nam – Lào.

– Biên lai thu phí

B9    Thống kê và theo dõi. Bộ phận chuyên môn nghiệp vụ  

 

BM.06: Sổ theo dõi hồ sơ
Lưu ý    – Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ BM.05 phải được thực hiện theo từng bước công việc của mục 5.9.

   – Các bước và trình tự công việc có thể được thay đổi cho phù hợp với cơ cấu tổ chức và việc phân công nhiệm vụ cụ thể của mỗi đơn vị.

   – Tổng thời gian phân bổ cho các bước công việc không vượt quá thời gian quy định hiện hành của thủ tục này.

  1. BIỂU MẪU
TT Mã hiệu Tên biểu mẫu
1 BM.01 Phiếu tiếp nhận giải quyết hồ sơ và hẹn trả kết quả
2 BM.02 Phiếu hướng dẫn hoàn thiện, bổ sung hồ sơ
3 BM.03 Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ
4 BM.04 Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả
5 BM.05 Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ
6 BM.06 Sổ theo dõi hồ sơ
  1. HỒ SƠ LƯU
TT Hồ sơ lưu
1 Phiếu tiếp nhận giải quyết hồ sơ và hẹn trả kết quả
2 Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ
3 Sổ theo dõi hồ sơ
4 Tờ khai và các giấy tờ có liên quan đến việc Cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam – Lào cho công dân Việt Nam.
5 Các hồ sơ khác có liên quan
    Hồ sơ lưu tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Bình theo quy định hiện hành.

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *